Az Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ – tekintettel a 2020. március 11. napjával kihirdetett veszélyhelyzetre – a segites@ecsgyk.hu e-mail címen várja minden olyan segítségre szoruló névvel és telefonszámmal történő jelentkezését, akinek a koronavírussal kialakult helyzettel kapcsolatban segítségre van szüksége. Ezzel együtt Intézményünk a szociális-egészségügyi ellátórendszerrel kapcsolatos változásokat napi szinten követi, mellyel kapcsolatos kérdéseiket szintén a fenti e-mail címre várjuk. Munkatársaink az érdeklődőket az általuk megadott elérhetőségen felhívják, és megadják a kellő tájékoztatást.


Új álláslehetőségek az Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központnál

2019-4

2019-5


“A jövő nemzedékének segítői – az óvodai és iskolai szociális segítők mindennapjai a gyakorlatban” című konferencia előadásainak bemutatói

Lezajlott az Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ által szervezett “A jövő nemzedékének segítői – az óvodai és iskolai szociális segítők mindennapjai a gyakorlatban” című konferencia. Mindenkinek köszönjük a részvételt.

A konferencián hallott előadások a következő linkeken letölthetők:

Dománé Lázár Henrietta, Sólyom Brigitta – Kapcsolatok hálójában a szociometria és egyéb mérések

dr. Szabóné Szalay Csilla – A szakmai együttműködés elmélyítése

Kocsis Katalin – Stresszkezelés és relaxáció a köznevelési intézményekben

Krémer Barbara, Tischler Imre – Szociális segítő a kollégiumokban

Sólyom Brigitta – Pályaorientáció lehetőségei az iskolákban

Székely Zsuzsanna – Krízisintervenció a köznevelési intézményekben

Doma Lajos – Kommunikáció és konfliktuskezelés gyermekekkel a mediáció szemszögéből

Dománé Lázár Henrietta – Osztályközösségekben jelentkező problémák

Brunn-Nagy Barbara, Krémer Barbara – Prevenciós mesecsoport az óvodákban és iskolákban


A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ együttműködésével, INGYENES KERÉKPÁR GRAVÍROZÁST hirdet.

A gravírozást a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya végzi el.

A helyszínt az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ biztosítja a PÉCS, ANIKÓ U. 5. sz alatt.

Időpont: 2019. június 7. péntek 10-13 óra között.Konferenciát szervez az ECSGYK!

Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt A jövő nemzedékének segítői – az óvodai és iskolai szociális segítők mindennapjai a gyakorlatban című konferenciánkra.

A konferencia 2019. június 18-19-én a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont Nagy Konferenciatermében (7622 Pécs, Universitas u. 2/A.) kerül megrendezésre.

A konferencia célja, hogy a 2018. szeptember 01-vel a család- és gyermekjóléti központok kötelező feladatellátásába emelt óvodai és iskolai szociális segítői tevékenység gyakorlati megjelenési formáit, szociális segítőink által kipróbált és bevált jó gyakorlatok tárházát bemutassuk és átadjuk az érdeklődő szakemberek számára.

A Konferenciánkra a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével lehet regisztrálni. A jelentkezési lapot az ecsgyk.gondon@gmail.com email címre kell visszaküldeni 2019. június 05-ig. A részvételi díj fizetési határideje: 2019. június 05.

További információ dr. Szabóné Szalay Csillától a szabone.csilla@ecsgyk.hu e-mail címen, vagy a +36 30/173-3212 telefonszámon, vagy Kozsahuba Rékától a pr@ecsgyk.hu, vagy a +36 30/960-9174 telefonszámon kérhető.

Az Ön és Munkatársai megjelenésére feltétlenül számítunk!

 

Meghívó és program_1 Meghívó és program_2

A jelentkezési lap itt letölthető:

JELENTKEZÉSI LAP


2019-2

2019-3


Tájékoztatás az EFOP 3.2.9-16-2016 az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése pályázatunk alakulásáról

Az Esztergár Lajos Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ az EFOP 3.2.9-16-2016 az Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése című pályázat keretében 2017. szeptember 01-én megkezdte szociális segítő munkáját 11 bevont köznevelési intézménnyel. Intézményünk 5 iskolát (a pécsi ANK, a Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskolát, a Pellérdi Általános Iskolát és tagintézményeit: a Görcsönyi Általános Iskolát és a Gyódi Általános Iskolát) és 6 óvodát (a pécsi Apáczai Óvoda, a pécsi Mezőszél úti Óvoda, a kozármislenyi Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde, a gyódi óvoda, a pellérdi óvoda és a görcsönyi óvoda), vont be a pályázatba.

Az intézményekben 3 főállású szociális segítő kezdte meg a munkáját. Működésük során egyéni, csoportos és közösségi tevékenységet látnak el a köznevelési intézmények telephelyein, igazodva az iskolák és óvodák szükségleteihez, igényeihez.

Célunk ezekben az intézményekben az volt, hogy segítsük az intézményekbe járó gyermekek beilleszkedését, enyhítsük a tanulási nehézségeiket megoldást keressünk a családi problémáikra, vagy személyes konfliktusaikra. Célunk továbbá, hogy támogassuk a családokat és a köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok munkáját. Tevékenyégünk során elsősorban a prevencióra és a korrekcióra törekedtünk.

A 2018/2019-es tanév során is számos csoportfoglalkozást bonyolítottunk le. Pl.: Mesecsoport és Népi zenés játszóház az óvodákban, készségfejlesztő és közösségfejlesztő csoportfoglalkozások az iskolákban, pályaorientációs egyéni és csoportos tanácsadás. Igyekeztünk az óvodák és iskolák közösségi programjaik a szervezésben és lebonyolításban részt vállalni.

A III. mérföldkőben folytattuk az I. és II. mérföldkőben megkezdett munkánkat. Az egyéni tanácsadás mellett tovább dolgoztunk csoportos és közösségi programokban a gyermekekkel és családjaikkal, valamint a pedagógusokkal egyaránt. Voltak nagyobb rendezvényeink, mint a Kerekasztalmegbeszélések. A 2018. szeptemberi rendezvényünket 3 naposra bővítettük, melyet egyfajta továbbképzésként tartottunk meg. A Baranya megyében dolgozó valamennyi óvodai és iskolai szociális segítőnek megajánlottuk, hogy megosztjuk velük az eddigi tapasztalatainkat és a már kipróbált jó gyakorlatokat.

További élménykirándulásokat szerveztünk rászoruló gyermekek számára. Kirándulást szerveztük az ősz folyamán a Bükkösdi Ökoparkba (40 elsősorban alsó-tagozatos gyermekkel), elvittünk 20 fiatalt a Tatai várba, valamint a győri állatkertbe, 40 hátrányos helyzetű gyermekkel pedig Keszthelyre utaztunk a Festetics kastély és a Balaton megtekintésére. Valamennyi kirándulás fő témája a kulturális program mellett a környezet- és az állatvédelem volt. A gyermekek ezeken a programokon olyan tudással és élményekkel gazdagodtak, melyet otthoni környezetben helyzetüknél fogva nem kaphattak meg.

Munkatársaink az idő előrehaladtával egyre több megkeresést kaptak közösségfejlesztő- és képességfejlesztő csoportfoglalkozásra. Számos megkeresés az érzelmi intelligencia fejlesztésre és a bullying prevencióval kapcsolatos tevékenységre fókuszált.

10-10 gyermeket vittünk a Pécsi Nemzeti Színház 4 előadására. Olyan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű gyermekek között válogatunk, akik más módon ritkán részesülnének színházi előadás látogatásában.

Karácsony előtt csaknem 100 diák vehetett részt ingyen az Uránia Mozi Aprólábak című film vetítésén.

A 2018. nyara és az ősz folyamán több tábor szervezésében és lebonyolításában részt vett az ANK iskolai szociális segítője.

A Gyermekjogi projekthónap keretében érzékenyítő előadásokkal, csoportfoglalkozásokkal és a pedagógusok, valamint szociális szakemberek számára szakmai nappal szolgáltunk. A Szakmai napot a pécsi Tudásközpontban tartottuk meg 2018. decemberében. Olyan előadókat hívtunk meg, akik a gyermekjogi témákban, a cyber-bullying és a gyermekekkel történő szakértések témájában gyakorlottak.

 1. február 20-án tartottuk a pécsi Tudásközpontban a Projektzáró Konferenciánkat. A konferencián azon felül, hogy beszámoltunk a számszerűsíthető eredményeinkről, bemutattuk azokat a jó gyakorlatokat, melyeket az elmúlt 18 hónapban kipróbálhattunk és beváltak az óvodákban és iskolákban végzett tevékenységünk közben. A konferencia iránt nagyon nagy volt az érdeklődő. 101 fő vett részt rajt: pedagógusok, szociális segítők, a rendőrség, védőnők képviselői.

Az óvodai és iskolai szociális segítés pályázat 18 hónapja alatt nagyon sok tapasztalattal, gyakorlattal gyarapodott tudásunk. Segítséget jelentett az országos bevezetéshez az ez idő alatt megtanult gyakorlat. Ezt a tudást próbáltuk azoknak a kollégáknak átadni, akik újonnan csatlakoztak a feladatellátáshoz. Valljuk, hogy a pályázatnak ez is feladata volt.

A pályázati támogatás lehetővé tette, hogy olyan programokat szervezzünk hátrányos helyzetű gyermekeknek, amelyeket más forrás hiányában nem tudtunk volna megvalósítani. Ezek a gyermekek olyan élményekkel gazdagodtak, amiket otthoni körülmények között nem kaphattak volna meg.

Az elvárt indikátorokat messze túlteljesítettük. Iskolák tekintetében az egyéni tevékenységet a vállat indikátorszámhoz képest 217%-ban, a csoportos tevékenységet 325%-ban, míg a közösségi tevékenységet 227%-ban teljesítettük.

Az óvodák tekintetében a vállat indikátorszámokhoz képest az egyéni tevékenységet 157%-ban, a csoportos tevékenységet 174%-ban, míg a közösségi tevékenységet 239%-ban teljesítettük.

Az iskolák tekintetében 1.703 fő indikátorszám helyett (iskolai egyéni+csoportos+közösségi tevékenység) 4.765 főt sikerült teljesíteni.

A tevékenységi kör tekintetében az óvodai és iskolai szociális segítők munkájuk nagy részében „Prevenciós csoportfoglalkozást” (3.327) tartottak. A „Szabadidős programok szervezése” (1.790) tette ki utána a legtöbb időt, majd a harmadik fő tevékenységként az „Óvodai, iskolai és kollégiumi csoportban jelentkező problémák kezelése” (1.148) jelent meg. Tanácsadást 482 esetben, konzultációt 459 esetben, információnyújtás pedig 420 esetben biztosítottak.

Köszönjük azoknak a köznevelési intézményeknek az együttműködést, akik nyitottak voltak az új szolgáltatás igénybevételére, annak befogadására és kellő nyitottságot és lehetőséget kaptunk tőlük arra, hogy kipróbáljuk az általunk elképzelt szakmai tervet.


Kreatív program Kertvárosban

Az ECSGYK Kertvárosi Szakmai Egysége és a Kreatív Közösség Egyesület közös szervezésében valósult meg az a program, melynek keretében meseszép falfestménnyel díszítettük ki a központi intézmény nagytermét. A kreatív falfestésben a kertvárosi gyermekek, az iskolai közösségi szolgálatot végző középiskolás diákok, valamint az intézmény dolgozói is közreműködtek. A rendezvény az alábbi támogatók segítségével valósult meg:

Szivárvány Festékbolt, Pécs

Tesco-Global Zrt. Áruháza, Pécs, Budai vám 1.

Tesco-Global Zrt. Áruháza, Pécs, Kincses u. 1.

Trilak Kft., Budapest

Adamkó Rudolf, Pécs

Köszönjük támogatásukat!


 

Új álláslehetőségek az Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központnál

2018-7 (2018.11.14.)


 

Új álláslehetőségek az Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központnál

Állás-2018-4

Állás-2018-5

Állás-2018-6


 

Tájékoztatás az EFOP 3.2.9-16-2016 az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése pályázatunk I. és II. mérföldkövi alakulásáról

Az Esztergár Lajos Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ az EFOP 3.2.9-16-2016 az Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése című pályázat keretében 2017. szeptember 01-én megkezdte szociális segítő munkáját 11 bevont köznevelési intézménnyel. Intézményünk 5 iskolát (a pécsi ANK, a Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskolát, a Pellérdi Általános Iskolát és tagintézményeit: a Görcsönyi Általános Iskolát és a Gyódi Általános Iskolát) és 6 óvodát (a pécsi Apáczai Óvoda, a pécsi Mezőszél úti Óvoda, a kozármislenyi Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde, a gyódi óvoda, a pellérdi óvoda és a görcsönyi óvoda), vont be a pályázatba.

Az intézményekben 3 főállású szociális segítő kezdte meg a munkáját. Működésük során egyéni, csoportos és közösségi tevékenységet látnak el a köznevelési intézmények telephelyein, igazodva az iskolák és óvodák szükségleteihez, igényeihez.

Célunk ezekben az intézményekben az volt, hogy segítsük az intézményekbe járó gyermekek beilleszkedését, enyhítsük a tanulási nehézségeiket megoldást keressünk a családi problémáikra, vagy személyes konfliktusaikra. Célunk továbbá, hogy támogassuk a családokat és a köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok munkáját. Tevékenyégünk során elsősorban a prevencióra és a korrekcióra törekedtünk.

A 2017/2018-as tanév során számos csoportfoglalkozást bonyolítottunk le. Pl.: Mesecsoport és Mocorgó programunk az óvodákban, készségfejlesztő és közösségfejlesztő csoportfoglalkozások az iskolákban, pályaorientációs egyéni és csoportos tanácsadás. Igyekeztünk az óvodák és iskolák közösségi programjaik a szervezésben és lebonyolításban részt vállalni.

Ősszel Budapestre vittünk kirándulni 40 hátrányos helyzetű, és/vagy magatartászavaros, ahol a gyermekek megismerkedhettek Budapest történelmi budai városrészével, illetve bejutottunk a Parlament épületébe is. Zárásként a Csodák Palotájába vittük a gyermekeket.

Tavasszal szintén 40 gyermeket vittünk a Velencei-tóhoz egy biciklitúrára. A nap zárásaként soft-csúzli és buborékfoci is belefért a programba.

Támogatásunkkal részt vehettek gyermekek az ANK szervezésében lebonyolított őszi Orfűi tábor és a tavaszi Jurta tábor programján, valamint 20 gyermek számára szerveztünk nyári napközis tábort „Nyárindító barangolások Pécsen” címen.

Pályázatunk során azt vállaltuk, hogy 2270 gyermeket vonunk be a pályázati időszak 18 hónapja alatt (2017. 09. 01-2019. 02. 28-ig). A II. mérföldkő végéig (2018. 06. 30-ig) az óvodákban 735 gyermeket, az iskolákban pedig 3002 gyermeket vontunk be valamely egyéni, csoportos, vagy közösségi tevékenységünkbe. Azaz pályázatunk 10 hónapja alatt 3737 gyermek számára volt nyújtottunk segítséget, támogatást, vagy programot.


 

„Mocorgó” Mozgásprogram az óvodákban

Az Esztergár Lajos Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ az EFOP 3.2.9-16-2016 az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése című pályázat keretében „Mocorgó” Mozgásprogramot indított a pályázatba bevont óvodákban. A programot Brunn-Nagy Barbara gyógytornász vezette. A program célja, hogy a gyermekek mozgásfejlődésének és mozgásszervi megbetegedések – mint a lúdtalp, hanyag tartás, gerincferdülés – figyelembevételével, megelőzési módszereket és gyakorlatokat mutassunk be a gyermekeknek és a pedagógusoknak egyaránt. A program első részében (a pályázatunk I. mérföldkövében) a gyógytornász bemutatta a gyermekek közreműködésével az óvónőknek és az óvodai védőnőknek a mozgássorozatot. A tornasort tartalmazó plakátot és leírást is megkapták a további óvodai csoportban történő gyakorláshoz. A program második részében (a II. mérföldköben) a szakmai célkitűzés az első fázisban bemutatott tornaprogram további gyakorlása, teljes elsajátítása volt. Minden intézményben a programon részt vevő gyermekek könnyen, gyorsan megtanulták a feladatokat.

Képek a Galériában>>

 


 

 

Mesecsoport az óvodákban

Az Esztergár Lajos Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ az EFOP 3.2.9-16-2016 az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése című pályázat keretében mesecsoportot indított a pályázatba bevont óvodákban. A csoportos tevékenyéget Brunn-Nagy Barbara pszichológus és Krémer Barbara szociális segítő párban vezeti. Kozármislenyben a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsődében Sólyom Brigitta tart rendszeresen mesecsoportokat. Ez utóbbi intézményben sajátos nevelési igényű gyermekek vesznek részt a programon.

A mesecsoport célja, hogy segítsen megtanítani a gyermekek számára a belső képek kialakítását, továbbá fejleszti a képzeletet, fantáziát, a kreativitást és a verbális kifejezőkészséget a mese és a mese szereplőinek, a helyszínek leírásán keresztül. Ennek megfelelően a csoportok alkalmával a bemutatkozó, ismerkedő kört követően egy mesét olvas fel a gyermekeknek a szociális segítő, ezt követően pedig rajz készítésének segítségével dolgozták fel a gyermekek a hallottakat.

Ez a típusú szakmai tevékenység mind az óvodapedagógusok, mind a szülők és a gyermekek által kedvelt és népszerű tevékenységi formává vált az óvodákban.

Képek a Galériában>>

 


 

Velencei tavi élménykirándulás

Az Esztergár Lajos Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ az EFOP 3.2.9-16-2016 az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése című pályázat keretében 2018. április 27-én élménykirándulást szervezett a Velencei-tóhoz. A bevont intézményekből 40 gyermeket vittünk el a programra, mely során egy egész napos, változatos programokkal tarkított kiránduláson vehettek részt a gyermekek. A csoport busszal utazott.

Program:

9.00 – Kerékpárok átvétele az agárdi bázison

9.15 – Indulás a Sarvajc körösztje melletti tóhoz

9.35 – Rövid pihenő a kilátónál

9.45 – Kerékpározás a Császár-víz befolyó csatornához

10.00 – Kerékpározás Pákozdra

10.15 – Rövid pihenő az ivókút melletti kerékpáros pihenőnél

10.25 – Kerékpározás a Pákozdi Katonai Emlékparkhoz

10.50 – Múlt fürkész turisztikai kvízjáték a Pákozdi Katonai Emlékparkban

11.30 – Kerékpározás a Velencei-tó kapujához

12.00 – Séta a velencei plázson

12.10 – Kerékpározás a gárdonyi régi Yacht kikötőhöz

12.25 – Kerékpározás Agárdra

12.50 – Kerékpárok leadása az agárdi bázison

13.30 – Soft-csúzlis kalandjáték 1,5 órában

15.30 – Buborékfoci 1 órában

17.00 – Indulás vissza Pécsre

A kirándulás során a gyermekekkel biciklivel körbekirándultuk a Velencei-tavat, amely 27 km-es távot jelentett. A túrát túravezető segítségével valósítottuk meg, aki kellő helyismerettel rendelkezett és lebonyolította a gyermekek számára a különböző foglalkozásokat, melyekbe az óvodai iskolai szociális segítők és a bevont segítők is aktívan bekapcsolódtak.A rendezvény célja, hogy a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekeket minél több élményben részesítsük, hiszen ezek a gyermekek sok esetben olyan háttérrel rendelkeznek, amely nem teszi számukra lehetővé, hogy ilyen programokon, élményekben részesüljenek. Ennek megfelelően olyan tanulókat választottunk a kirándulásra, akik hátrányos helyzetűek, sajátos nevelési igényűek, beilleszkedési, tanulási vagy magatartászavarral küzdenek. Az ilyen jellegű közösségi élmények pozitív hatással vannak tanulók motiváltságára, pszichés állapotára.

A 40 tanuló útiköltségét, a kirándulás napjára elegendő hideg élelmiszercsomagját, valamint a programokban való részvételi költségét az EFOP 3.2.9-16-2016 az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységfejlesztése pályázat keretében 100%-ban támogatni tudtuk.

A program lebonyolításához az óvodai és iskolai szociális segítőkhöz két fő segítő szakember csatlakozott még: Karcagi Balázs és dr. Szabóné Szalay Csilla.

Képek a Galériában>>


 

Budapesti élménykirándulás

Az Esztergár Lajos Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ az EFOP 3.2.9-16-2016 az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése című pályázat keretében budapesti élménykirándulást szervezett és bonyolított le, 2017. október 30-án 40 (20 fő ANK-ból, 10 fő Pellérdből és Görcsönyből, és 10 fő Kozármislenyből) gyermek számára. Olyan tanulókat választottunk a kirándulásra, akik hátrányos helyzetűek, sajátos nevelési igényűek, beilleszkedési, tanulási vagy magatartászavarral küzdenek.

A programot az őszi szünetben valósítottuk meg. A gyermekek tanszüneti idejének hasznos eltöltése mellett a szülőknek kívántunk segítséget nyújtani a gyermekeik biztonságos felügyeletének megoldásával.

A gyermekeket busszal vittük Budapestig. A délelőtti órákban a Citadellától gyalog mentünk a Budai várhoz, majd gyalogosan átsétáltunk a Széchenyi Lánchídon az Országház épületéig. A gyalogtúra során – mely kb. 4 km volt – a főbb nevezetességekről, azok történelmi vonatkozásairól kaptak a gyermekek információkat. Az Országházban parlamenti látogatáson vettünk részt, mely során az idegenvezetőtől és Pécs város országgyűlési képviselőjétől – Csizi Pétertől hallhattak a gyermekek érdekes információkat az Országház épületéről és az ott folyó munkáról. Ezt követően a Csodák Palotájába látogattunk el, ahol tartalmas programban részesültek a gyermekek. A Csodák Palotájától indultunk haza, Pécsre. Az élménykiránduláson a gyermekek hideg élelmiszercsomagot, meglepetésként hazafelé süteményt kaptak. A 40 gyermeket elkísérte a 3 fő óvodai-iskolai szociális segítő, a projekt szakmai vezetője, Nagy István (az ECSGYK igazgatója), valamint 2 fő segítő munkatárs (dr. Szabóné Szalay Csilla, Karcagi Balázs).

Képek a Galériában>>


 

„Nyárindító Barangolások Pécsen” napközis tábor

Az Esztergár Lajos Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ az EFOP 3.2.9-16-2016 az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése című pályázat keretében a II. mérföldkő során (2018.06.25-29-ig) napközis tábort szervezett a bevont intézményekben tanuló gyermekek részére. A gyermekek számára nemcsak élményekkel teli, színes programot kínáltunk 5 napon keresztül, hanem ez idő alatt nagy segítséget nyújtottunk azoknak a szülőknek, akik dolgoznak és gyermekük felügyeletét nehezen tudják megoldani a nyári szünet ideje alatt. A tábor célja a gyermekek szabadidejének hasznos eltöltésén túl, a dolgozó szülők tehermentesítése is egyben.

A nyári szünet második hetében 20 fő (18 fő ANK-ból, 2 fő a Pellérdi Általános Iskolából) hátrányos helyeztű vagy rászoruló gyermeknek szerveztünk napközis tábort. A hét öt napján különböző programmal készültünk a gyermekek számára.

 1. nap: a Pécsi Állatkert

Az első nap a csapat a Pécsi Állatkertbe kirándult. Többen most jártak itt először. Az állatkert idegenvezetője várta a csapatot. A gyermekek etethették a makikat, és a lámákat. Belátogattak a baromfi udvarba és a kecskékhez. Láttak vizilovakat, megnézték a fóka showt. Meghallgatták Nyikolaj, a mendve történentét. Az idegenvezetőnek  minden állatról volt egy érdekes története, ami nagyon megragadta a gyerekeket.

A séta végén mindenki kapott egy jégkrémet. Amikor visszaértünk intézményünkbe még társasjátékokat játszottak a gyermekek, amíg a szülők megérkeztek értük. A gyerekek nagyon jól összekovácsolódtak már az első napon, amit jelzett az is, hogy nehezen mentek haza.

Az EFOP 3.2.9-16-2016-00034-es pályázat jóvoltából finanszírozni tudtuk a gyermekek buszköltségét, az állatkertben a belépőjük és az idegenvezetés árát, valamint a jégkrém árát.

 2.nap: Zsolnay-negyed

2018. június 26-án a napközis tábor résztvevői a Zsolnay-negyedbe látogattak, ahol három programon vettek részt. Meghallgattak egy planetáriumi előadást, részt vettek egy interaktív varázsórán, valamint csokoládét készítettek.

 A Planetáriumi előadás (45 perces élőszavas előadás csillagászati témakörben)

A planetárium az „égbolt színháza”, melyet egy kupolafelületre (félgömbre) a csillagos ég valósághoz megtévesztően hasonló látványát vetítenek. A planetárium célja a csillagászati-, az űrkutatási és a tudományos ismeretszerzés, a legkisebbeknek is szórakoztató formában.

Az általunk meghallgatott előadás címe: Helyünk a világegyetemben (előadó: Dr. Nagyváradi László). Közelebbről megismerkedhettünk a csillagokkal, a csillagképekkel. Ismereteket szerezhettünk a Földről, a Naprendszer égitesteiről, valamint a Tejútrendszerről. Végezetül egy filmet tekinthettünk meg, amely bemutatta Gagarin utazását, a Holdra szállást, ezenkívül láthattuk a Nemzetközi Űrállomás fedélzetét és az ott készült panorámafelvételeket. Az előadás végeztével a gyerekek kérdéseket tehettek fel az előadónak, aki készségesen, a gyerekek nyelvezetének megfelelően válaszolt.

 Varázsóra (45 perces bemutató fizikai kísérletekkel)

A varázsóra valójában egy rendhagyó fizikaóra. Az embert körülvevő világ jelenségire ad magyarázatot.

A gyermekek által megnézett előadás címe: Megrázó kísérletek, amelyet Szász János Péter fizikus tartott. Vidám és hajmeresztő kísérleteknek lehettek részesei. Megtanulhatták azt a rendhagyó fizika órán, hogy hogyan terjed a hang, hogyan tudnak elektromos mezőket létrehozni. De megtudták a gyerekek azt is, hogy mitől magas, vagy mély a hang. A gyerekek segítettek a kísérletekben, mindenki szívesen vett részt a játékos órán.

 Csokikészítés (20 perces program)

A Zsolnay-negyedben található Csoko-Láda Csokiboltban a gyerekek folyékony csokoládéból készíthettek maguknak édességet. A kiöntött csokoládé táblát saját ízlésüknek megfelelően díszíthették cukorkával, vagy éppen gabonagolyóval. Emellett lehetőségük nyílt arra is, hogy megkóstolják a kakaóbabot, vagy éppen a folyékony csokoládét. 20 perc alatt elkészültek a csokoládé táblák, ezután behelyezték őket a hűtűbe és egy óra múlva kész voltak arra, hogy a gyerekek hazavihessék őket. Amíg a csokoládék szilárdultak a hűtőben, addig a gyerekek a Zsolnay-negyed játszóterein élvezhették a napsütést és a kötetlen játékot.

Az EFOP 3.2.9-16-2016-00034-es pályázat jóvoltából finanszírozni tudtuk a gyermekek buszköltségét, a Zsolnay negyed programsorozatának (Planetáriumi előadás, Varázsóra és a csokikészítés) részvételi díját.

 

 1. nap Mecsek Extrém Park

2018.06.27-én 20 fő gyermekkel látogattunk el a pécsi Mecsextrém Parkba, ahol a gyermekek számos izgalmas és érdekes játékot próbálhattak ki. Köztük az erdei bobot, alpesi kötélpályát, tiroli csúszópályát, junior csúszópályát, mászófalat, X-Jumpot, rodeó bikát, 3D karikát, lószimulátort, petanque pályát, ugráló dombot, fenyves labirintust, beltéri játszóházat. Összességében elmondható, hogy a gyermekek egy jó hangulatú, eseménydús napi programon vehettek részt, melyet a visszajelzések alapján szívesen igénybe vennének a jövőben is, ha erre lehetőség nyílik. A programot 3 fő óvodai és iskolai szociális segítő, valamint 3 fő bevont segítő bonyolította le, biztosította a gyermekek felügyeletét. A program részeként a gyermekek a nagy melegben elfogyaszthattak egy-egy jégkrémet is a nap során.

Az EFOP 3.2.9-16-2016-00034-es pályázat jóvoltából finanszírozni tudtuk a gyermekek buszköltségét, a Mecsextrém Park belépőjegyének árát és a jégrém költségét.

 

 1. nap Kirándulás a Tettyére

Negyedik napon a Tettyére ment a táborozó csapat. Először a Pintér-kertet látogatták meg a gyerekekek, ahol egy szakvezető kalauzolásával tekinthették meg a látnivalókat. A kert védett terület, számtalan védett és fokoztottan védett növényfajjal. A kertben madáretetőket, madáritatókat, fészkelő helyeket, sőt még denevér lakot is kialakítottak. Ezt követően a Mésztufa Barlangba mentek a túrázók. A barlangban interkaktív kiállítást, Tettye történeti kisfilmet, és berendezett barlanglakást is láthattak a gyermekek. A nap végén „kosárra dobó” és „kapura rúgó” versenyt rendeztek a szociális segítők a közeli parkban. Mindenki kapott jutalom cukorkát (ki a részvételért, ki a szurkolásért). A gyermekek nehezen indultak vissza aznap a kiindulási pontra, a Központ épületébe.

Az EFOP 3.2.9-16-2016-00034-es pályázat jóvoltából finanszírozni tudtuk a gyermekek buszköltségét, a jutalom cukorkát, valamint a szabadtéri játékok beszerzését, melyet ehhez és még sok másik programhoz felhasználunk.

 

 1. nap: Kirándulás a TV-toronyhoz

A program 20 fő gyermek részvételével, 2018.06.29-én került megrendezésre, melynek során a közös játékot követően helyi tömegközlekedéssel érkezett meg a Tv-toronyhoz a csapat. A gyermekek megtekinthették a Tv-toronyból nyíló panorámát, majd egy fagylaltkehely elfogyasztását követően Mecseki kirándulás következett. Ennek során a gyermekek megismerkedhettek a helyi flóra növényeivel és lehetőség nyílt egy rövid pihenőre a Mandulás játszótéren. A gyermekek gyalogosan érkeztek meg a pécsi belvárosba, ahol helyi tömegközlekedéssel utaztak vissza intézményünk központi épületébe.

Az EFOP 3.2.9-16-2016-00034-es pályázat jóvoltából finanszírozni tudtuk a gyermekek buszköltségét, valamint a TV-torony belépőjegyének árát és a jégrém költségét.

Képek a Galériában>>


 

 

Népi zenés Játszóház az óvodákban

Az Esztergár Lajos Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ az EFOP 3.2.9-16-2016 az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése című pályázat keretében a pályázatba bevont intézmények óvodás gyermekei számára szervezett népzenével kísért mozgásos, táncos, csoportos szabadidős foglalkozást. A népi zenés gyermek játszóház célja, hogy megismertesse a gyermekeket a magyar népzenével, a népi kultúrával. Továbbá kiemelt célja volt a foglalkozásoknak, hogy népszerűsítse a népdaléneklést, felhívja a figyelmet a néphagyományok ápolásának fontosságára. A foglalkozást Dénes Anett és együttese tartotta hegedű és nagybőgő hangszer kíséretével.

2018.04.25-én a kozármislenyi Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde két óvodás csoportjából összesen 51 gyermek vehetett részt ezen a csoportos tevékenységen.

2018. 04. 26-án a Mezőszél Óvodában is két csoport óvodásai – összesen 43 gyermek – vehetett részt a programon.

A foglalkozások nagyon jó hangulatban teltek, a gyerekek szívesen vettek részt a különböző játékokban. Énekeltek, mondókáztak és táncoltak az élő zenével kísért népi ritmusokra. Az óvodapedagógusoktól is pozitív visszajelzéseket kaptunk a játszóházzal kapcsolatban. Ősszel a többi bevont óvodánkban is megvalósítjuk a programot.

Képek a Galériában>>


 

 

Kapcsolat Nap – Kapcsolat vetélkedő

Az Esztergár Lajos Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ az EFOP 3.2.9-16-2016 az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése című pályázat keretében 2018.02.28-án egy játékos, humoros vetélkedőre hívtuk a pályázatunkban részt vevő általános iskolák egy-egy csapatát. Az 5 iskola (a Görcsönyi Általános Iskola, a Pellérdi Általános Iskola, a Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola, a Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola 1-es és 2-es számú Általános Iskola) 5-5 tanulót delegált a vetélkedőre. A gyerekek élvezték játékos ugyanakkor kihívást is jelentő feladatokat. A rendezvényt intézményünk igazgatója – Nagy István – nyitotta meg, aki a zsűri elnöke is volt egyben. A játékokat a kapcsolatok témakör köré építettük fel: volt activity, történetírás megadott szavakból, plakátkészítés, zenefelismerés.

A vetélkedő végén a zsűri összegezte a pontokat és végeredményt hirdetett. Az eredménynek megfelelően a zsűri elnöke által átadásra kerültek az oklevelek, az emléklapok és a jutalmak. A vetélkedőn minden csapat kapott kisebb tárgyi nyereményeket. Harmadik helyezést ért el a Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola csapata, második lett a Pécsi ANK 2. sz. Általános Iskolája. Első helyen a Görcsönyi Általános Iskola tanulóiból álló csapat végzett. A nyereményük az volt, hogy a csapat tagjai eljöhettek az áprilisi Velencei-tavi élménykirándulásunkra.

Képek a Galériában>>


 

Sportnap Meszesen

2018. július 20-án az ECSGYK Meszesi Egysége Sportnapot szervezett a területen lakó gyermekek és családjaik számára.

A rendezvényen a gyermekek akadály- és sorversenyen vettek részt, ismerkedtek a környezetvédelemmel és az egészségvédelemmel. E témákban különböző feladványokat, kérdőíveket, kérdéseket kellett kitölteni és megválaszolni, melynek sikeressége pontokkal volt jutalmazva a menetlevélben. A környezetvédelem témakörében a szelektív hulladékgyűjtés, az egészségvédelem tekintetében a véradás, az egészséges életmód és az elsősegélynyújtás témakörei voltak fókuszban.

A programot segítette és támogatta a BIOKOM, valamint a Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete. Munkájukat ez úton is köszönjük!

A programon 41 gyermek vett részt. Jutalmul a jó hangulat mellett csokit és plüss állatfigurákat kaptak ajándékba azok, akik teljesítették az akadálypálya állomásait és leadták a szervezőknek a menetlevelüket.

Képek a Galériában>>


Családi Nap Meszesen (2018. 07. 05.)

Július 5-én a meszesi egységünk vidám, szórakoztató családi napot tartott a területen élő családok számára. A rendezvényen 46 gyermek vett részt családtagjaival együtt. A Családi Napon közreműködő rendőrségnek és tűzoltóságnak köszönjük a részvételüket és támogatásukat!

Képek a Galériában>>


 

Családi Nap a Meszesi Egységünkben

2018. 06. 05-én szeretettel vár minden családot a Meszesi Egységünk egy vidám és különleges Családi Napra!

FB_IMG_1530346630494

 


 

2018 Tavasza az Esztergár Lajos Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központban

2018. március 25-én a Meszesi Egységünk húsvéti játszóházba invitálta a területen élő gyermekes családokat. A gyermekek kézműves foglalkozáson vehettek részt. Az általuk elkészített húsvéti díszeket hazavihették. A játszóház programján 16 gyermek vett részt.

Képek a Galériában>>

2018. március 29-én a Kertvárosi Egységünk is Húsvéti Játszóházzal kedveskedett a területén élő gyermekeknek. A gyerekek itt is húsvéti díszeket készíthettek, valamint színeztek, festettek.

A Dél-Dunántúli Motoros Egyesület játékadományt állított össze a gondozott családjaink számára. 5 család gyermekei örülhettek az átadott játékoknak. Az ajándékot a játszóház végén adtuk át. Az adományt köszönjük a gondozott családjaink nevében is!

Képek a Galériában>>

2018. május 26-án Pécs Város Önkormányzata szervezésében a Pécsi Expóban ismét megrendezésre került a Városi Gyermeknap. Intézményünk már negyedik alkalommal vett részt ezen az eseményen. A gyermekek ügyességi feladatok teljesítésén felül, kézműves foglalkozáson is részt vehettek. Az elkészített műveket természetesen magukkal vihették és még ajándékkal is kedveskedtek munkatársaink valamennyi gyermeknek.

Képek a Galériában>>

2018. június 22-én a Meszesi Egységünk Sportnapot rendezett. A gyermekek különböző mozgásos feladatot teljesítettek. A jó hangulatot és a vidám mozgásos feladatokat 23 gyermekek élvezhette.

Képek a Galériában>>


 

Családsegítői munka lehetőség az ECSGYK-ban (2018. 05. 22.)

Bővebb információ:

2018-3-állás (2018. 05. 22.)


 

Családsegítői munka lehetőség az ECSGYK-ban (2018. 04. 07.)

Bővebb információ:

2018-2-Állás


 

Családsegítői munka lehetőség az ECSGYK-ban (2018. 02. 19.)

Bővebb információ:

Állás


 

Bogádi Egészségnap (2017. 06. 12.)

Kistérségi Egységünkben dolgozó munkatársunk – Streicher Szilvia – a Bogádi Általános Iskola 1., 2., 3. és 4. osztályos tanulóinak tartott előadást „Elsősegélynyújtás eszköz nélkül” címmel. A foglalkozáson a diákok – a gyermekek életében leggyakrabban előforduló baleseteket alapul véve – megtanulhatták, hogy hogyan és kitől kell hatékonyan segítséget kérni, illetve milyen módon lehet a szaksegítség megérkezéséig a sérültet ellátni, mindenféle segédeszköz nélkül.

A gyermekek megtanulták továbbá, hogy tűzesetnél mi a helyes magatartás és melyek a legalapvetőbb tűzvédelmi előírások.

A gyermekek nagyon érdeklődőek voltak, és lelkesen próbálták ki a gyakorlati feladatokat is.

Képek a Galériában>>


 

HISZ (Pécsi HIT Gyülekezete Szeretetszolgálata) és a Meszesi Egységünk közös Gyermeknapja

2017. 06. 10.

Szombaton kb. 250 résztvevőnek adott otthont a Meszesi Egységünk a HISZ által szervezett Gyermeknapon. Játszóház keretein belül volt légvár, lufihajtogatás, arcfestés, csillámtetkó készítés, vetélkedők gyermekeknek és különböző ügyességi játékok. Minden gyermek számára biztosítottak a szervezők ajándékot és élelmiszercsomagot is.

A rendezvény támogatója a HISZ mellett a Mosolyország Játszóház volt.

Képek a Galériában>>


Gyermeknap Görcsönyben

2017. 06. 03.

A görcsönyi gyermekek és szüleik 2017. június 03-án 9-12 óráig vehettek részt egy fantasztikus gyermeknapi rendezvényen, mely szervezésében és lebonyolításában kistérségi kollégáink is részt vettek. A programon kb. 90 gyermek érezhette jól magát és szórakozott felhőtlenül. A program széles kínálatából választhattak a résztvevő gyermekek: volt „Mackó Mocorgó” Torna, kosárlabda, röplabda, teke, ugrálóvár. Éhes sem maradt senki sem: ingyen fagyi, hókristály és palacsinta várta a gyermekeket.

Az érdeklődők kipróbálhatták a tűzoltók és katasztrófavédők felszerelését, megtekinthették a kutató mentők kutyás bemutatóját, kipróbálhatták milyen egy rendőrautóban beleülni.

Volt kreatív sarok, ahol alkothattak a gyermekek és arcfestés.

A program támogatói:

 • ECSGYK – (15.000 Ft) vettünk kreatív alapanyagokat és fizettük a Kutató Mentő csoportot.
 • Görcsöny Községi Önkormányzat támogatta a Mackó Mocorgó programot 10.000 Ft-tal
 • Zsuhuka Vidéki falatozója ajánlotta fel a fagyit.
 • Ócsárd Községi Önkormányzata támogatta a palacsinta alapanyagaival a rendezvényt
 • a Kastély étterem vállalta a palacsinta sütését és kiosztását.
 • a Tom Market bolt – Dudás László – felajánlása a légvár, a hókristály és a lufi osztás.
 • a Portéka Manufaktúra Gyümölcsfeldolgozó szervezte a gyümölcslé kóstoltatást és biztosított vásárlási lehetőség
 • Előd Emese (szülő) koordinálta a gyöngyfűzést és támogatta az ehhez szükséges alapanyagok beszerzését.
 • Szabó Zoltán (szülő) zene és hangosítás biztosításában tevékenykedett.
 • további támogató szervezetek: Rendőrség, Baranya Megyei Polgárőrség és  eszközei, Pécsi Kutató- Mentő és Tűzoltó Egyesület.

Köszönjük valamennyi cégnek, szervezetnek, magánszemélynek és közintézménynek a támogatást, a szervezést és a részvételt.

Képek a Galériában>>


Virágültetés Kertvárosban

2017. 06. 02.

Immár hagyományosnak mondható, hogy Intézményünk képviselteti magát a Zöldebb Pécs programban. A cél, hogy Pécs városa elnyerje a legzöldebb európai város címet és a „legvirágosabb” városok közé sorolják Európában. Ennek egyik állomása, hogy Kertváros egy részét ültessük be szebbnél szebb virágokkal. Intézményünk dolgozói is kivették a részüket a cél elérése érdekében. Ezzel is szebbé tehettük városunkat.

Képek a Galériában>>


Pécsi Városi Gyermeknap 2017

Pécsi Expo Center – 2017. 05. 28.

Intézményünk az idei évben is kitelepült standdal várta a gyermekeket és szülőket a városi Gyermeknap rendezvényén. A gyermekek nálunk kezdhették az akadálypálya teljesítése után járó pecsét gyűjtését. Minden feladatot teljesítő lurkónak ajándékkal kedveskedtünk. Standunknál nemcsak az ügyességüket (célba dobás) tudták bizonyítani a gyermekek, hanem kreativitásukat is kipróbálhatták. Lufival és egyéb apró ajándékokkal jutalmaztuk kitartásukat.

Képek a Galériában>>


Kertvárosi Szakmai Egység Tavaszi Játszóháza (2017. 04. 13.)

Intézményünk Kertvárosi Szakmai Egységében is megrendezésre került a hagyományos húsvétváró játszóház. A gyerekek kézműveskedtek, ajándékokat készíthettek. Az elkészített műveket mindenki hazavihette emlékbe.

Képek a Galériában>>


Uránváros-Belváros Szakmai Egységének húsvéti játszóháza (2017. 04. 13.)

Az INSZI Idősek Klubjának tagjai közreműködésével került megrendezésre a húsvéti játszóház. Az idősek és a gyermekek együtt végeztek kreatív kézműves tevékenységet, melyet jó hangulat kísért. Az elkészített műveket mindenki hazavihette emléknek.

Képek a Galériában>>


„Mindent a biztonságért!” – Biztonsági és Bűnmegelőzési Nap (2017. 05. 06.)

Zsolnay Negyed, Pécs

A Pécsi Városi Rendőrkapitányság és a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság szervezésében valósult meg a „Mindent a biztonságért!” Biztonsági és Bűnmegelőzési Nap, melyen az Uránvárosi Szakmai Egység kollégái is részt vettek. Munkatársaink a rendezvény látogatói számára arcfestést és csillámtetoválást biztosítottak délután fél 1-től este fél 7-ig. A kreatív tevékenységük nagyon népszerű volt a rendezvény szolgáltatásai közül. Kb. 150 gyermek ment haza gyönyörű csillámtetoválással, vagy mókás arcrajzzal.

Képek a Galériában>>


„Színes Mesevilág” című kiállítás és a Meszesi Egység Játszóháza – 2017. 04. 12.

2016 őszén a Meszesi Szakmai Egységünk mesepszichológia csoportot indított egy családsegítő (Krémer Barbara) és egy pszichológus (Brunn-Nagy Barbara) kolléga közreműködésével. A területen lévő iskolák alsó tagozatosainak tartottak mesepszichológia csoportot. Ennek a programnak lett az eredménye a kiállítás. A kiállítást Igazgatónk, Nagy István nyitotta meg. A képek egész tavasszal láthatóak lesznek az intézmény falain.

A megnyitót követően játszóház vette kezdetét, mely a tavasz és a húsvétvárás témaköré épült. A játszóház keretein belül átadásra kerültek a Kincses úti TESCO Hipermarket által felajánlott ajándékok is.

Képek a Galériában>>


TESCO adomány

2017. márciusában megkereste intézményünk Kertvárosi Egységét a Kincses úti TESCO Hipermarket áruház képviselője, hogy játék- és sportszereket adományoznának az intézményünkben gondozott gyermekek számára. 2017. március 28-án vettük át az értékes és új játékokat és sportszereket. Az adományban valamennyi életkorú és nemű gyermek számára találtunk megfelelő játékot. A sportszerek között a görkorcsolyától a súlyzópadig volt számos termék.

Az adomány tartalmát szétosztottuk szakmai egységeink között, melyeket a tavaszi/húsvéti játszóház keretei között adták át munkatársaink a nálunk gondozott gyermekek számára.

Ez úton is köszönjük a Kincses úti TESCO Hipermarket vezetőinek és munkatársainak, hogy összeállították intézményünk számára a csomagot. Adományukkal sok gyermek húsvéti ünnepét tették örömtelivé.

Képek a Galériában>>


Éves Szakmai Tanácskozás – 2017. 02. 10. – Pécs

Az idei évben is eleget tett intézményünk a jogszabályi kötelezettségének és megszervezte az éves szakmai tanácskozását. A tanácskozást összevont szerkezetben szerveztük meg, azaz valamennyi szolgálatunk és a központunk munkájának értékelése és az észlelő- és jelzőrendszeri tagokkal való kapcsolata kiértékelésre került ezen a napon.

A programra meghívást kapott valamennyi észlelő- és jelzőrendszeri tagunk, valamint az ellátási területünk valamennyi fenntartójának képviselője és a különböző hatóságok munkatársai.

Legkiemelkedőbb törekvésünk továbbra is az, hogy valamennyi szervezettel, akikkel munkakapcsolatban állunk az együttműködésünk magas színvonalat képviseljen, és a személyes kapcsolatok tovább erősödjenek.

A rendezvényünkön közel 100 meghívott vendég jelent meg, mely kimagasló érdeklődést jelent az elmúlt évekhez viszonyítva.

Képek a Galériában>>


Az Összefogás Napja 2016 – Kozármisleny

Immár hagyomány, hogy ha november, akkor megrendezésre kerül az Összefogás Napja. Az idei évben is így volt ez. 2016. november 25-én a kozármislenyi Sportcsarnokban jött össze a kistérségi települések apraja-nagyja, hogy egy nagyon vidám, élményekben gazdag sportvetélkedőn vegyenek részt. A hangulat és a jó kedv most is garantált volt.

Jövőre ugyanitt, ugyanekkor….

Képek a Galériában>>


 

Szociális Munka Napja 2016 – Az Ünnepség

Pécsett tíz embert tüntettek ki mindennapi áldozatos munkájáért a Szociális Munka Napján. A dolgozók a társadalom számára szinte láthatatlan háttérmunkát végezve segítik az elesetteket – ezért fejezte ki köszönetét a pécsi önkormányzat.

A Szociális Munka Napját már hagyományosa minden évben november 12-én ünneplik a szociális szakma dolgozói. Ilyenkor Pécs városában azokat a segítőket jutalmazzák, akik akár utcán, hajléktalanszállókon vagy más szociális, segítő intézményben dolgoznak.

2016. november 18-án megtelt a Baranya Megyei Közgyűlés díszterme a hagyományosan megrendezett ünnepségen, ahol a köszöntők után és a díjátadás előtt színes műsor fogadta a jelen lévőket.

Dr. Őri László, Pécs alpolgármestere megtiszteltetésnek nevezte, hogy ezen a napon hagyományosan köszönetet mondhat a dolgozók egész évben végzett szolgálatáért. A politikus szerint egy társadalom fejlettségét mutatja, hogy miként viszonyul elesett, hátrányos helyzetben lévő embertársaihoz.

A politikus szerint annak ellenére, hogy az ebben a hivatásban elért csodálatos eredmények nem kapnak akkora médiavisszhangot mint egy színész, vagy előadó eredményei, mindenki tisztában van vele, mennyire fontos az ő feladatuk.

Csizi Péter pécsi országgyűlési képviselő azt mondta az ünnepségen, hogy a szociális munka egy olyan szakma, amiről ugyan lehet tanulni, de könyvekből elsajátítani sosem. A mindennapos munka fontosságát és értékét úgy tudnánk teljes mértékben elismerni, ha egy kicsit mi is belelátnánk. Így, kívülállóként, csak csodálni tudjuk az általuk végzett áldozatos tevékenységet.

Az emberiség több ezer éve alatt sok minden változott, de egy biztos: segítségre szorulók mindig voltak és vannak, valószínűleg lesznek is. Ma Magyarországon a lakosság egyharmada küzd valamilyen szociális jellegű problémával, így érzékelhető, milyen nagy szükség van a szociális munkások tevékenységére.

Az ünnepség az Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ szempontjából is fontos volt. Intézményünk munkatársa, Bunyevácz Angéla a hosszú évek óta tartó kitartó és szorgalmas munkája elismeréséül Pécs Polgármesterének dicséretében részesült. Bunyevácz Angéla 16 éve az intézményünk dolgozója, jelenleg Igazgatóhelyettes.

Képek a Galériában>>


 

Szociális Munka Napja 2016

Intézményünk dolgozói 2016. november 15-én ünnepelték meg a Szociális Munka Napját. Harmadik éve mindig más helyszínen kerül megrendezésre a kicsit szakmai, kicsit ünnepi, kicsit szórakoztató rendezvény, melyet idén is Csízi Péter, országgyűlési képviselő és Sztojkovics Éva, a Népjóléti és Sport Bizottság Elnöke nyitott meg. Intézményünk Igazgatója, Nagy István az idei évben is kitüntette az év dolgozóit – Keresztény-Buzgány Tündét és Bükiné Papp Évát-, akik a Család Program 2015 elnevezésű projektünk két projekt-családgondozója. Eredményes munkájukat bizonyítja, hogy a programban gondozott családok többségénél a korábban védelembe vétel alatt álló gyermekeket ma már alapellátás keretin belül gondozzák a kollégák. Gratulálunk Nekik és további sikeres munkát kívánunk!

Képek a Galériában>>


 

Nyár 2016

Kedves Kollégák! Kedves Gyerekek! Véget ért a nyár. 11 Fényképalbumba foglaltuk össze a nyár legfontosabb állomásait, melyeket Galériában mindenki vissza tud nézni. Kívánunk a képekkel sikeres új tanévet mindenkinek és reméljük szép emlékekkel tudtak kollégáink kedveskedni a hozzánk járó gyermekeknek.

Képek a Galériában>>


 

Berkesdi és Kisherendi Játszóházak

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődő gyermeket 2016. július 29-én a kisherendi Művelődési Házba a kézműves játszóházunkba, valamint  2016. július 25-én a berkesdi Óvodába a játszóházba.

játszóház Berkesd játszóház Kisherend


 

Nyári programok intézményünkben 2016.

belváros-uránváros

kertváros

meszes

 

 

 


 

Sportnap 2016.

2016. június 24-én a Meszesi Egységünkben került megrendezésre a Sportnapunk. A programra a kis ovisoktól a 14-15 éves korosztályig vártuk a gyermekeket közös sportolásra, mókázásra. A legkisebbek kézműveskedhettek, labdás készségfejlesztő, ritmikus mozgást fejlesztő vetélkedőkön vehettek részt, míg a nagyobbak ügyességi vetélkedőn, sorversenyen és kötélhúzáson vettek részt. A legnagyobbak kosaraztak, egyéni és csapatmérkőzéseket játszottak természetesen nyereményekért.

Mindenki számára elérhető volt a csocsó, a ping-pong, a tollaslabda, valamint készíthettek a gyerekek aszfaltrajzot, és a programot színesítette a tombola kihúzása is.

Meghívott vendégeink közreműködésével színvonalas profi kosárlabda bemutató volt a PINKK Pécsi 424-es lányok jóvoltából, valamint amatőr boksz bemutató volt „Gedó”-val, a gyerekek számára volt elsősegély nyújtás ismertetése a Vöröskereszt munkatársai jóvoltából. A meteor zsonglőr bemutató igazán látványosra sikeredett.

A rendezvényen mintegy 50 gyerek vett részt nagyon jó hangulatban.

A meghívott vendégeinknek köszönjük a részvételt, mellyel élménydússá tették a gyerekek délutánját ezen a napon.

Képek a Galériában>>


 

A Kővágószőlősi Óvoda felújítása

A Kővágószőlősi Óvoda, vezetőjének (Biró Ildikónak) szervezésében lelkes és ügyes kollégáink részt vettek múlt hét szombatján az óvoda kinti játékainak, illetve kerítésének csiszolásában, festésében. A szorgos csapat tagjai voltak: Nagy Katalin, Lukács Máté, Hoffmann Zsófia, Gungl Klaudia, Dián Ildikó, és Galló Zsófia kollégáink.

Képek a Galériában>>


 

“Család Projekt” Programzáró konferencia

Pécs, 2016. június 01.

Mint már korábban beszámoltunk róla, 2015. májusában útnak indult intézményünkben egy új, egyedülálló szakmai munka egy éves kísérleti jelleggel. A program lényege abban állt, hogy a szakmai team 12 olyan családot vont be a programba, amelyeknél tartósan, két éven túl védelembe vétel alatt álltak a gyermekek. Fontos szempont volt, hogy a családtagok nyitottak voltak egy újszerű közös munkára a kijelölt családgondozóval, motiválhatóak voltak arra, hogy  életükön változtassanak a gyermekek védelembe vételének megszüntetése céljából.

A konferencián az elmúlt egy év szakmai tapasztalatait mutatták be a projekt-családgondozók. A program sikeresnek bizonyult. A folytatáshoz Pécs Város Önkormányzata 1 fő státuszt biztosít intézményünk számára.

A konferencián a Család Projekten kívül szó volt a speciális feladatellátások tapasztalatairól is.

Képek a Galériában>>

A képeket Hoffer Roland készítette. Köszönjük!


 

Kedves Gyerekek, kedves Szülők!

Kedves Kollégák és minden érdeklődő Honlapolvasó!

A Gyermeknapon készült képek teljes választéka megtalálható a Galéria menüpont alatt, valamint a facebook oldalunkon.

Kellemes böngészést!


 

Kedves Gyerekek, Szülők!

Kedves Kollégák!

A Gyermeknapon készült képek 2016. június 02-tól (csütörtök délutántól) honlapunkról és facebook oldalunkról megtekinthetőek és letölthetőek lesznek.

Mindenkinek szép napot kívánunk!

Az ECSGYK munkatársai


 

Változások!!!

Új adatlapok a Gyermekjóléti Központban

Kedves Kollégák, honlap Látogatók!

A www.ecsgyk.hu honlapunkon az “Adminisztráció” fül alatt elérhetőek az intézményünkben használatos új adatlapok.

Változások voltak intézményünk egyes telephelyeinek címében, elérhetőségében, valamint a szakmai vezetők személyében. A “Kapcsolat” menüpontban minden kedves érdeklődő megtekintheti intézményünk jelenleg érvényes elérhetőségeit.


KISTÉRSÉGI ÖSSZEFOGÁS NAPJA 2015

A rendezvény 2015.11.13–án, pénteken 9-14 óra között került megrendezésre Kozármislenyben, a Janikovszky Éva Általános Művelődési Központ és Általános Iskola Sportcsarnokában (7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 53.).
7 iskola (Kozármisleny, Kővágószőlős, Szalánta, Görcsöny, Baksa, Bogád, Egerág) 5 tagú csapatai versenyeztek egymással (6-8. osztályosok).
A programot Nagy István Igazgató Úr nyitotta meg, majd a résztvevő iskolák szabadon választott formában bemutatkozhattak. A bemutatkozás is pontozásra került. Ezt követően közös bemelegítés, majd csapatversenyek zajlódtak le. A csapatoknak 8 állomáson kellett végigmenniük, különböző sorrendben. Az elvégzett feladatok pontozása egy menetlevélen lett rögzítve, melyet a csapatok minden állomásra vittek magukkal. A feladatok elvégzéséhez szükség volt gyorsaságra, ügyességre, kreativitásra és leleményességre egyaránt.
A délelőtti program a csapatok sorversenyével zárult. A gyerekek ezt követően pizzát ehettek ebédre, majd kihirdették a csapatok versenyének eredményét és kiosztották a jól megérdemelt jutalmakat, ajándékokat és okleveleket.
Az 1. helyezet 5 db belépőt nyert a Katica tanyára, valamint ajándékcsomagot a Mecsekerdő Zrt.-től, könyveket (a Fókusz Könyváruház felajánlásával), magazinokat (az Alexandra Könyvesbolt felajánlásával), egy tábla csoki minden csapattagnak (PÉTÁV felajánlása jóvoltából).
A 2. helyezett 5+1 (kísérő) belépőt nyert a Planetáriumba (Zsolnay Negyed), könyveket (a Fókusz Könyváruháztól), magazinokat (az Alexandra Könyvesbolttól), egy tábla csoki minden csapattagnak.
A 3. helyezett a Janus Pannonius Múzeumba nyert belépőt a csapat minden tagja, valamint nyertek továbbá könyvek (Fókusz Könyváruháztól), magazinokat (az Alexandra Könyvesbolttól), egy tábla csokit minden csapattagnak.

A többi csapat is kapott ajándékot: könyveket (Fókusz Könyváruház), magazinokat (Alexandra Könyvesbolt) és egy tábla csokit minden csapattag.

Az ajándékokat az Ős-Dráva Látogatóközpont által felajánlott szatyrokban adjuk át.
Az első három helyezett oklevelet, a többi csapat emléklapot kapott.

Az első helyezett Bogád csapata lett, a második helyezett Baksa csapata lett, a harmadik helyezést Görcsöny csapata érte el.

Ez úton is köszönetet mondunk valamennyi támogatónknak, akik nélkül nem érezhette volna ilyen jól magát ennyi gyermek és felnőtt. Köszönjük, hogy támogatóink között tudhatjuk a Zsolnay Kulturális Negyedet, a Katica Tanyát, a Fókusz Könyváruházat, az Alexandra Könyváruházat, az Ős-Dráva Látogatógatóközpontot, a Bogádi Pék Kft-t, a Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Művelődési Központ és Általános Iskolát, a Janus Pannonius Múzeumot, a Mecsekerdő Zrt-t, PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft-t.

Képek a Galériában>>


 

A Szociális Munka Napja 2015

Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ dolgozói 2015. november 10-én ünnepelték meg a Szociális Munka Napját Pécsen, az Uránia Moziban. A zártkörű rendezvényt Nagy István Igazgató és Őri László Alpolgármester Úr nyitotta meg. A rendezvényen képviseltették magukat a Polgármesteri Hivatal Humán Főosztályának munkatársai, valamint Sztojkovics Éva, a Népjóléti és Sportbizottság elnöke is.
Őri László Alpolgármester Úr méltatta az intézményünk elmúlt egy éves tevékenységét, és kiemelte, hogy rendkívül fontosnak tartja a májusban indult CSALÁD Program 2015 elnevezésű projektünket. Felhívta a figyelmet arra, hogy egyedi és nagyreményű projektről van szó, mely élvezi a fenntartó teljes támogatottságát.
Nagy István Igazgató Úr megköszönte a fenntartó egész éves támogatását, kihangsúlyozta, hogy intézményvezetőként és szakemberként is folytatni kívánja a szoros és jó együttműködést a fenntartóval és valamennyi társintézménnyel. Kihangsúlyozta, hogy nagy előrelépések születtek ebben az évben a társintézményekkel történő együttműködésben, intézményünk több alkalommal jelen volt más intézmények által szervezett rendezvényeken. Az Igazgató Úr megköszönte az intézmény valamennyi dolgozójának az egész éves kitartó munkáját. A legkiemelkedőbben teljesített munkatársak külön megemlítésre kerültek.
Mint már a tavalyi évben, így az idén is kihirdetésre került az ÉV DOLGOZÓJA cím, melyet Nagy Ágota, a Kertvárosi Egység egységvezetője nyert el. Ez úton is gratulálunk és további sikerekben, egészségben és kitartásban gazdag éveket kívánunk neki!

Képek a Galériában>>


 

Mi is ott voltunk Beremenden
Intézményünk – önkéntesként jelentkező – dolgozói 2015. október 6 – 9-e között segítséget nyújtottak a Vöröskereszt Baranya megyei szervezete számára a migránsok fogadásában és ellátmányozásában, Beremenden. A kollégák a Vöröskereszt önkénteseivel együtt 12 órás műszakban vettek részt a feladat ellátásban.
Feladatuk a Vöröskereszt munkatársaival együtt élelmiszerosztás (keksz, bébiétel), víz osztás, bébi takaró, sapka és zokni osztás, valamint alap egészségügyi ellátás biztosítása (lázas állapot, sérülések ellátása) volt.

Képek a Galériában>>


 

Tanszercsomag- adomány a tanévkezdéshez
A Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Népjóléti és Sportbizottságának alelnöke 40 db tanszercsomagot ajánlott fel intézményünkben gondozott rászoruló családok számára. A 40 db tanszercsomagból 15 db 1 – 3. osztályos gyermekek számára, 25 db pedig 4 – 8. osztályos gyermekek számára lett összeállítva. A csomagok tartalmaztak füzeteket, zsírkrétát, vízfestéket, színes ceruzát, ragasztót és rajzlapot.
A tanszercsomagok kiosztásra kerültek.
A felajánlást ez úton is köszönjük!

Képek a Galériában>>


Nyitotta Udvarok Háza – Mi is ott vagyunk…

Nem tudod mit csinálj holnap? Hát, ne unatkozz otthon! 2015. szeptember 26-án a Nyitott Udvarok Háza című rendezvény keretében az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ munkatársai szeretettel várnak a Régészeti Múzeum (Pécs, Széchenyi tér 12.) udvarán. Lesz ott tekézés, Mignon bábú készítés, színezés, rajzolás és persze jó hangulat. Hozd magaddal testvére(i)det, barátaidat. Várunk!


Gyermekek Átmeneti Otthona gyermekeinek nyaraltatása, Helesfa – 20156. július 6-9.

A Gyermekek Átmeneti Otthonának 9 lakója 2015. július 6-9. között Helesfán nyaralt. Helesfán két falusi házat újított fel „Babóca és Galóca” néven Paul Manett, brit tulajdonos. Ezeket a házakat ajánlotta fel a gyermekek számára 4 nap/3 éjszaka erejéig, nyaraltatás céljából. A házaknál háziállatokkal ismerkedhettek a gyermekek. Volt ott kecske, bárány, nyúl, kutya és ló.
A nyaralás alatt eljutottak a gyerekek az Abaligeti Cseppkőbarlangba, valamint a Denevér Múzeumba és volt lehetőség a helyi strandon fürdeni. Eljutottak a Bükkösdi Ökoparkba is.
A nagy meleget általában strandolással tették elviselhetővé, esténként szalonna sütést szerveztek a gondozók a gyerekeknek és élménypedagógiai játékokat játszottak.
Az önkéntes segítők, akik a program szervezésben is részt vettek Vízner Iván és felesége Standovár Emőke voltak. A nyaralás költségeinek az 50%-át Paul Manett, valamint a Krisztus Szeretete Egyház pécsi gyülekezete és Standovár Emőke adományai tették ki.

A gyermekek nagyon jól érezték magukat. A szervezőknek és az adományozóknak ez úton is köszönjük segítségüket!

Képek a Galériában>>


 

Nyári őrjárat a rendőrséggel

Július 13-i héttől 9 héten át intézményünk utcai szociális munkásai csatlakoztak a rendőrség bűnmegelőzési őrjáratához. Minden héten egy nap, a délutáni órákban kollégáink a rendőrséggel együtt járják Pécs utcáit, megszólítva a közösségi tereken elérhető fiatalokat.
Cél a bűnmegelőzésen túl a csellengő gyermekek felkutatása, a fiatalok tájékoztatása különböző nyári programokról, az utca veszélyeire való figyelemfelhívás, információnyújtás.


 

Confront-projekt – Szófia, Bulgária – Konferencia

A gyermekkereskedelem formáinak feltérképezésével foglalkozik a CONFRONT-projekt elnevezésű nemzetközi kutatás, amelyben Magyarország is kivette a részét a Közép-európai Egyetem (CEU) Közpolitikai Tanulmányok Központjának vezetésével.
A projekt egyik célja az volt, hogy bemutassa, kik a gyermekkereskedelem legfőbb áldozatai, milyen okok vezetnek az áldozattá váláshoz, illetve hogy mit tesznek a hatóságok és a gyermekvédelmi intézmények annak érdekében, hogy megvédjék a veszélyeztetett gyerekeket.
A másik cél az volt, hogy támogassa az emberkereskedelem elleni európai erőfeszítéseket két olyan területen, ahol eddig nem történtek megfelelő lépések. Egyrészről a gyermekkereskedelem új formáival kapcsolatban nem rendelkezünk elegendő mélységű információval és tudással, másrészről a roma közösségek aktív részvétele sem biztosított az emberkereskedelem elleni harcban, miközben a roma közösségek erősen veszélyeztetettek a problémában. A projekt három új gyermekkereskedelmi formára fókuszált: a gyermekek koldultatása, a zsebtolvajlásra kényszerítés, és a gyermekek szexuális kizsákmányolása.
A projekt hét EU tagállamban valósult meg: (négy közülük az emberkereskedelem áldozatainak tipikus származási országa) Magyarország mellett Bulgária, Románia, Szlovákia, (és három ország hagyományosan célország) Ausztria, Görögország és Olaszország.
A magyar kutatók a nemzetközi eredmények fényében a gyermekkereskedelem magyarországi vonatkozásaira igyekeztek az áldozatokkal készített interjúkon keresztül rávilágítani. Magyarországon a civil szervezeteken túl 3 nagyváros gyermekvédelmi intézménye vett részt a kutatásban. Köztük volt az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ is. A pécsi intézményünk mellett a Pécsi Gyermekotthon, valamint a nyíregyházi gyermekvédelmi alapellátást biztosító intézmény, és egy budapesti befogadó otthon vett részt a projektben. A projektvezetők olyan intézményeket kerestek meg, melyeknek munkájukból adódóan nagy rálátásuk van az érintett témára. Az említett intézmények mellet a rendőrség is segítette a kutatást.
2015. június 15-19-ig Szófiában (Bulgária) rendezték meg a projekt záró konferenciáját, melyen intézményünk Igazgatója, Nagy István vett részt.
A záró konferencián összegezték a kutatás eredményét. Magyarországon megjelenik valamennyi vizsgált probléma, bár pontos statisztikával nem rendelkezünk. A kutatók azt tapasztalták, hogy nincs jogszabályi harmonizáció a problémák kezelésére, azaz a gyermekvédelmi törvényünk nincs összhangban a bűntető törvénykönyvünkkel.
Görögországban elsősorban a román és a bolgár családok koldultatják a gyermekeiket.
Bulgáriában és Romániában egyértelműen komoly probléma mind a koldulás, mind a gyermekkereskedelem jelenléte. Nagyon magas a mélyszegénységben élő családok száma, így ezek a gyermekek nagy számban érintettek a problémában.
Ausztriában érdekes következtetést vontak le a kutatók: nem találkoznak a hatóságok és a gyermekvédelemben dolgozók a vizsgált problémával. Adataik egyáltalán nincsenek.
Olaszországban hasonló végeredmény született, mint Ausztriában: nincs ilyen jellegű probléma és nincs erre vonatkozó statisztikai adatuk sem.
Szlovákiában viszont ugyanúgy, mint nálunk megjelenik a probléma, de a jogszabályi harmonizáció szükséges lenne a probléma megoldása érdekében.
A kutatásokból az is kiderült, hogy elsősorban a lányok esetében található statisztika az emberkereskedelem, prostitúció jelenségben. Fiúkról, mint áldozatokról szinte sehol sincs információ, vagy adat, pedig az ő esetükben is jelen vannak ezek a problémák.
Következtetésként azt is leszűrték, hogy nagyon nehéz tetten érni a vizsgált problémákat, nehéz segíteni az áldozatoknak, mert többnyire nincs tettenérés, nincs szembesítés az elkövetővel és a segítségnyújtás eszközei is hiányosak az ellátórendszernél.
A kutatást vezető szociológusok összegezték a problémákat és írásos felhívást küldenek az Európai Unió Gyermekvédelmi Bizottsága felé a problémamegoldás kidolgozása és megoldása érdekében.

Képek a Galériában>>


Nyári programok 2015.

Belvárosi Egység:
06. 26. Kézműves foglalkozás lányoknak – Sportfoglalkozás fiúknak – Megye u. 22.
07. 03. Film klub –  Megye u. 22.
07. 17. Kirándulás
07. 24. Kézműves foglalkozás lányoknak – Sportfoglalkozás fiúknak –  Megye u. 22.
07. 31. Film klub – Megye u. 22.
08. 07. Kézműves foglalkozás lányoknak – Sportfoglalkozás fiúknak – Megye u. 22.
08. 14. Kirándulás

Kertvárosi Egység:
07. 02. Kézműves játszóház –  Anikó u. 5.
07. 16. Film klub – Anikó u. 5.
07. 30. Kirándulás
08. 14. Kézműves játszóház – Anikó u. 5.
08. 28. Film klub – Anikó u. 5.

Kistérségi Egység:

Június Játszóház Gyód
Július Játszóház Téseny
Július Játszóház Aranyosgadány
Augusztus Játszóház Kovácsszénája
Augusztus Játszóház Bakonya
Augusztus Játszóház Kisherend
Augusztus Kirándulás Zsolnay Negyed
Augusztus Kirándulás Kresz Park

Meszesi Egység:
06. 25. Kirándulás Misina Természet és Állatvédő Egyesület
07. 09. Kirándulás Erdei Iskola/Mandulás
07. 23. Sportnap – Hársfa u. 154.
08. 06. Társasjáték Klub – Hársfa u. 154.
08. 18. Film klub – Hársfa u. 154.

Uránváros Egység:
06. 18. Kirándulás Tettye, Sárkány barlang
06. 25. Kirándulás Pannon Power Kft. Látogatóközpont
07. 22. Kirándulás Zsongorkő
07. 29. Játszóház – Tüzér u. 7.
08. 12. Játszóház – Tüzér u. 7.
08. 26. Nyárbúcsúztató filmnézés – Tüzér u. 7.

Részletes információért keresse fel a lakóhelyéhez legközelebb lévő egységünk munkatársait!


Családi EXPO

Intézményünk részt vett a Pécsi Mami által szervezett Családi Expon, mely 2015.06.14. 13.00-16.00 között  a Tudásközpontban került megrendezésre.

Képek a Galériában>>


Bölcsi Expo

Intézményünk képviseltette magát 2015. május 9-én a Tudásközpontban megrendezésre kerülő Bölcsi Expon.

Képek a Galériában>>


Adomány

2015.05.31-n a Gyermekétkeztetési Alapítvány 120 rászoruló gyermek számára biztosított meleg ebédet a Pécsi Városi Gyermeknap rendezvényén. Intézményünk közreműködött az étel kiosztásának lebonyolításában.

A támogatást ez úton is köszönjük!

Képek a Galériában>>


Adomány

2015.05.30-n az Ételt az Életért Alapítvány 50 családunknak adott tartós élelmiszer csomagot.

A támogatást ez úton is köszönjük!


Adomány

Sztojkovics Éva PMJV Közgyűlés Népjóléti és Sport Bizottsága Elnöke intézményünknek 3 db kosárpalánkot adományozott. A palánkok intézményünk 3 telephelyén kerül/került felállításra a gyermekek nagy örömére.

A támogatást ez úton is köszönjük!

Képek a Galériában>>


 Gyermeknap 2015. május 31. – Pécsi Expo

Az ECSGYK is képviseltette magát a pécsi Városi Gyermeknapon a Gyermekétkeztetési Alapítvánnyal együttműködve.

A Gyermekétkeztetési Alapítvány 120 rászoruló gyermek számára biztosított meleg ebédet a rendezvényen.

Ha ott volt/voltál az ECSGYK standjánál, akkor Galériánkban keresd/keresse Magát/Magad a képek között!

Képek a Galériában>>


 

 

gyermeknap plakát

Szakmaközi megbeszélés

2015. április 14-én az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ szakmaközi megbeszélést kezdeményezett a családok gondozása során tapasztal higiéniás problémák megoldatlansága miatt.
A megbeszélésen az egységvezetőinken kívül részt vettek a házi segítségnyújtást végző INSZI szakemberei, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, egyéb olyan szervezetek, melyek alapellátást végeznek, valamint a hatóságot képviselte a BAMKH Pécsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya.
A megbeszélés kiinduló problémája az volt, hogy vannak olyan – elsősorban magányos és egyedülálló idős személyek -, akik otthonában a felhalmozott szemét, kosz és a nem megfelelő állattartás miatt folyamatos fertőzésveszély áll fenn. E személyek gondozása nehéz.
A másik probléma a gyermekek fejtetű fertőzése, mely az oktatási-nevelési intézményekben rendszeresen megjelenik. Ezen kívül városszerte probléma az ágyi poloska fertőzés. Mindkét probléma könnyen kezelhető, ha a kliens együttműködő.
A jelenlegi jogszabályi,- anyagi és személyi feltételekkel nem lehet megoldani e személyek lakókörnyezetének helyrehozatalát, a fertőzésveszély megszűntetését. Nehezíti a szakmai munkát, hogy az érintett kliensek sok esetben nem együttműködőek, vagy nem rendelkeznek a probléma megszűntetéséhez szükséges anyagi forrással.

A megbeszélés során a részt vevő szakemberek megállapodtak abban, hogy a következő javaslatokat felterjesztik Pécs Város Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottság számára:

1. A jelenlegi szabályozás, jogszabályi háttér mellé, olyan helyi rendelet megalkotására lenne szükség, mely lehetővé teszi a lomtalanítás, takarítás, fertőtlenítés végrehajtását.
2. Városi fenntartásban olyan személyi állomány alkalmazására (takarító csoport) lenne szükség, akik elvégzik a takarítói, fertőtlenítő feladatot (ANTSZ határozatának végrehajtása- lomok elszállítása és az ehhez kapcsolódó feladatok elvégzés).
3. A feladat teljesítéséhez szükséges eszközök biztosítása, az érintett munkavállalók, gondozók védelme.
4. A lakókörnyezet rendbetételét követően a szociális és egészségügyi ellátást biztosító szolgáltatók a kliens gondozását elvégzik, továbbá felügyelik a fenntarthatóságot (ez jelenleg is megvalósul, ha a kliens együttműködik).
5. Bentlakásos szociális intézmények férőhelyeinek bővítése is szükséges, különös tekintettel az elmagányosodott, beteg, idős, alacsony jövedelemmel rendelkező kliensek felvételére.
6. A fenti megoldási lehetőségre anyagi forrás elkülönítése.

További egyeztetés javasolt a Bizottság Elnöke, a szakemberek és érintett hatóságok részvételével.


Szakmai továbbképzés

2015. április 03-án intézményünkben belső szakmai továbbképzést tartottunk családgondozóink és szakdolgozóink számára. A képzést egy előzetes felmérés előzte meg, melyben az intézmény vezetősége felmérte mely témák érdeklik a dolgozókat. A program így igény szerint állt össze.

Berta-Somogyi Csaba a gyermekvédelmi szakellátás felépítéséről, a gyermekotthonok típusairól, feladatairól, a nevelőszülői ellátásról, a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatásról, a speciális igényű gyermekek, fiatalok szakgondozásáról, valamint a kalocsai Gyermekotthon bemutatásáról beszélt.

Csürke József a szupervízió témakörében a szakmai személyiség gondozásának és fejlesztésének, a kiégés megelőzésének, valamint a mindennapi hivatásgyakorlás során megélt tapasztalatok alapján történő reflektív tanulási folyamat támogatásának kérdéseit feszegette releváns kutatások és gyakorlatok tükrében.

Madácsy József az addiktológia témakörében tartott előadást a szerhasználati trendekről, a szerhasználat megjelenéséről a családban, a társfüggőségről, a kényszeres segítésről, valamint a beavatkozási lehetőségekről.

Mándi Nikoletta a családterápia témakörében a rendszerszemlélet alkalmazásáról beszélt a családsegítés és gyermekjólét területein, valamint a családkonzultáció – családterápia módszertani különbségeiről és a családterápiás technikák alkalmazásáról a családokkal végzett munka folyamatában. Kitért a módszerspecifikusság hasznaira és “buktatóira is.

Nagy Norbert a személyiségfejlődésről beszélt a hallgatóságnak a pszichodráma technikájával, valamint az életünkben betöltött szerepeinkről értekezett.

Zomi Tímeától olyan relaxációs gyakorlatokat sajátíthattak el a kollégák, amelyek a munkavégzés során keletkezett feszültséget segítenek oldani.

A témakörök 10-15 fős kiscsoportokban kerültek feldolgozásra.

Képek a Galériában http://www.ecsgyk.hu/galeria/


Happy Pasta Étterem ételosztása

A Happy Pasta Étterem – Fogarassi Gábor önkormányzati képviselő közreműködésével – 80 adag (750 gr/adag) főtt tészta ételt ajánlott fel intézményünkben gondozott rászoruló gyermekek számára. Az ételt a gondozott családjainkon kívül, a Gyermekek Átmeneti Otthonában gondozott gyermekek, valamint az utcai szociális munkások által szervezett programon részt vevő gyermekek kapták.
Az étel 2015. április 17-én, pénteken délután került kiosztásra a Kertvárosi Egységünkben.
A felajánlást ez úton is köszönjük!

Képek a Galériában http://www.ecsgyk.hu/galeria/


 

Húsvéti játszóház

2015. március 31-e és április 03-a között rendezte meg az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ valamennyi egységében az idei húsvéti játszóházat. Kb. 180 gyermek vett részt a húsvétra való ráhangolódást szolgáló kézműves foglalkozásokon.
A kreatív alkotások készítése mellett a gyermekek szendvicseket kaptak, melyhez az alapanyagot az Ételt az életért – Közhasznú Alapítvány biztosította intézményünk számára.
Ez úton is köszönet a támogatásért!

Képek a Galériában http://www.ecsgyk.hu/galeria/


 

 

Indul a Család Program 2015 . május 04-én.
Bővebben>>


 

 

30 rászoruló családnak adott át élelmiszer-csomagot Csizi Péter, Pécs országgyűlési képviselője és Barna Béla, a Pécs Holding vezérigazgatója Intézményünk kertvárosi egységében. A csomagokat a Városi Gyereknap során befolyt 300 ezer forint értékű adományból állították össze.
Bővebben >> http://www.ecsgyk.hu/elelmiszer-adomany/

——————————————–

Kreatív vagy? Van egy ütős ötleted? Szeretnél maradandót alkotni?
—> akkor tervezz logót a Családsegítő és Gyermekjóléti Központnak.
Leadási határidő: 2015. január 5.
Leadás helyszínei: a területi egységek valamelyikében –>http://www.ecsgyk.hu/intezmenyrol/

———————————————————————————–
Jótékony és hatékony:
Intézményünk a HÉRA Alapítvány jóvoltából 2014.11.24-én 78 szociálisan rászorult családot juttatott hozzá energiatakarékos izzókhoz (E27-es foglalatú 20W=86W teljesítményű). Ezáltal a háztartások jelentősen csökkenthetik az elektromos áram fogyasztásukat.

képek a galériában: http://www.ecsgyk.hu/galeria/ vagy a www.facebook.hu/ecsgyk

Minden vélemény számít!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Skip to content