CSALÁD-program 2015

 

Család –program 2015 – féléves eredmények

A család-program 2015 elnevezésű kísérleti projekt 2015. májusában indult útjára. Két családgondozó közreműködésével 12 válogatott család került be a programba (családgondozóként 6-6 család). A fő kritérium az volt, hogy tartósan védelembe vétel áll fenn a családoknál, illetve a családtagok motiváltak legyenek a változtatásra.
A két családgondozó – Bükiné Papp Éva és Keresztény-Buzgány Tünde – a megszokottól eltérő munkarenddel és munkamódszerrel kezdett el dolgozni a 12 családdal. Munkaidejüket a család életviteléhez igyekeztek igazítani (reggel 7 és este 7 óra között látogatták a családokat, hogy valamennyi családtaggal tudjanak találkozni és dolgozni).
A családtagokkal való találkozás nagyon gyakori, szinte napi szintű és saját lakókörnyezetükben történik. Így könnyen megfigyelhető az életvitelük, a gyermeknevelési szokások.
Gondozási-nevelési terv 3 havonta (illetve szükség szerint) készül a család problémáihoz, szükségleteihez igazodva a célok, feladatok, felelősök és határidők meghatározásával. A család a terv elkészítésének aktív résztvevője. A családdal folytatott munka egyik lényeges eleme a segítő beszélgetés (belső erőforrások feltárása, problémamegoldás a kliens saját erejéből), de a családgondozó végez szükség szerint korrepetálást, szabadidős programokat szervez, és segítséget nyújt hivatalos ügyek intézésében, elkíséri különböző vizsgálatokra a családot. A felmerülő problémákra azonnali válasz adható a családok számára. A családok motiváltsága és problémamegoldó képessége jobban fejleszthető. A klienseink megtanulják azokat a képességeket, melyeket a további évek során be tudnak építeni a családi rendszerbe.
A program egyik lényegi eleme a Team munka. A projekt családgondozó nem egyedül dolgozik. Segítségére van a munkában a Projekt team (azaz az igazgató, az igazgatóhelyettes, 2 projekt családgondozó). Két hetente tartanak megbeszélést. Heti szintű egyeztetés van a Meszesi Egység és az Uránvárosi Egység egységvezetőivel, valamint a családok kirendelt családgondozójával.
A munkát segíti és hatékonyabbá teszi, hogy a projekt családgondozók a korábbi átlagos 40 család helyett jelenleg 6 családot gondoznak. Így heti 24 órában tudnak terepmunkát végezni. A munkájukat mobiltelefon segíti és az adminisztratív tevékenységet laptopon tudják hatékonyan végezni. Munkájukat előre megírt heti terv szerint végzik, mely által a munkafolyamat jobban nyomon követhető.
A projekt-családgondozóknak azért számos nehézséggel meg kellett küzdeniük a családokkal való munka során. Ilyen pl. a bizalmatlanság: az évek óta a rendszerben lévő családok ellenállás tanúsítanak az új családgondozóval szemben. A családokra jellemző a szoros kontrolltól való félelem (kiderül valami eddig rejtve maradt dolog, családból való kiemelés veszélye). Az alacsony motiváltság elmozdítása is nagyon nehéz feladat, mert a korábbi sikertelen erőfeszítések, csalódások miatt nem hisznek magukban a családtagok. Sokszor tapasztalják a szakemberek a változással/változtatással szembeni ellenállást, mely mögött a saját szerep felismerése áll a problémák kialakulásában. Gyakran jellemző a gondozott családokra a „csodavárás”, mely azt jelenti, hogy a megoldást kívülről várják, valamint az adományokhoz való hozzájutást természetesnek tartják.
Elért eredmények:
Bükiné Papp Éva gondozásában álló családok közül várhatóan egy családnál a védelembe vétel megszűntethető. Egy szülőnél a munkavállalás megvalósult közfoglalkoztatottként, további egy szülő pedig regisztráltatta magát a Munkaügyi Központban. Ahol szükséges volt a hivatalos iratok pótlása illetékmentesen megtörtént. Háztartási kiadások racionalizálásra kerültek, a családoknál bevezetésre került a háztartási napló vezetése, valamint eredményként könyvelhető el a luxuscikkekre fordított összegek csökkentése, számlafizetési hajlandóság növekedése. Sikernek könyvelhető el az iskolai hiányzások csökkenése (fejtetvesség esetén csökken az otthon töltött idő), a sikeres osztályozóvizsga teljesítése, a rendezettebb lakókörnyezet megvalósítása (rend, tisztaság javulása). Mérséklődött fizikai és érzelmi elhanyagolás (ruházat, testi higiéné javulása, több játék, könyv, közös program)
Keresztény-Buzgány Tünde, projekt-családgondozó szintén nagyon fontos eredményeket ért a családokkal.
2015. október 7-én és 2015. november 24-én egy-egy családdal kapcsolatban tartott éves felülvizsgálati tárgyaláson a védelembe vétel megszűntetésére került sor, a szülők számára előírt kötelezettségek teljesítve lettek, a továbbiakban elegendőnek bizonyul az alapellátás keretein belüli gondozás. További két családnál várhatóan januárban sikerül megszűntetni a védelembe vételt, hiszen pár hónapja jól funkcionálnak és az előírt kötelezettségeket teljesítik.

A családok is és a családgondozók is abszolút sikerként élték meg az új módszert, amit ez a program biztosított. A fentiek bizonyítják, hogy a Család program 2015 eredményes, sikeres.


 

családi pr plakát


 

Családi Program 2015

Változások!!!

 A Program 2015. május 4-én hosszú és alapos előkészületek után útjára indul.

A szakmai munka megalapozása miatt a korábbi elképzelések módosultak. A Programban 2 projekt-családgondozó vesz részt (1 családgondozó helyett), összesen 12 család (6 család helyett) segítését fogják ellátni. A két családgondozó Bükiné Papp Éva és Keresztény-Buzgány Tünde lesz.

A Programba 8 olyan család került bevonásra, melyeknél a gyermekek már két éven túl vannak védelembe véve, és 4 olyan család, ahol a gyermekek védelembe vétele nem tart még 2 éve.

2015. április 23-án bemutatásra került a projekt-családgondozók számára az a 12 család, aki bekerültek a programba.

Az egy év alatt olyan specifikus munkát folytatnak a családgondozók a programba bekerült családokkal, mely elősegíti a védelembe vétel megszűntetését és a családok működésének helyreállítását. A két projekt-családgondozó mellett az eredeti családgondozók is tovább segítik a család életét a háttérből.

A családgondozók rendszeresen konzultálnak a szakmai vezetőkkel a családok helyzetének alakulásáról, 3 havonta pedig a családtagokkal együtt értékelik a problémamegoldás alakulását.

 

Ezennel a szakmai munka elkezdődhet!

 


 

Valami készülőben….

2015. 03.06.

Minden vélemény számít!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>