• A szociális és mentális problémákhoz vezető okok megelőzése
 • Szociális, életvezetési és mentálhigiéniás tanácsadás
 • Krízishelyzetek miatt segítségre szoruló személyek segítése
 • A krízishelyzet megszűntetése
 • Életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott tevékenységek
 • Hivatali ügyintézéssel kapcsolatos informálás, segítségnyújtás
 • Jogsegélyszolgálat
 • Egyéni tanácsadás
 • Párkapcsolati és családi tanácsadás
 • Speciális támogató, önsegítő csoportok szervezése és működtetésének elősegítése
 • Programszervezés
 • Közösségfejlesztés
 • Érdekképviselet
 • Adósságkezelés
 • Aktív korú nem foglalkoztatott személyekkel való kapcsolattartás
 • Veszélyeztetettség fennállása esetén jelzési kötelezettség a gyermekjóléti szolgálat felé

 

 

Skip to content