efop_3_2_9_16_2016_00034_c_fekvo_nyomdai (TÁBLA)-page-001

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése

Projekt azonosító száma: EFOP-3.2.9-16-2016-00034

Támogatás összege: 30,1 millió forint

Támogatás mértéke: 100%

Projekt befejezésének dátuma: 2019.02.28.

Tájékoztatás az EFOP 3.2.9-16-2016 az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése pályázatunk alakulásáról

Az Esztergár Lajos Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ az EFOP 3.2.9-16-2016 az Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése című pályázat keretében 2017. szeptember 01-én megkezdte szociális segítő munkáját 11 bevont köznevelési intézménnyel. Intézményünk 5 iskolát (a pécsi ANK, a Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskolát, a Pellérdi Általános Iskolát és tagintézményeit: a Görcsönyi Általános Iskolát és a Gyódi Általános Iskolát) és 6 óvodát (a pécsi Apáczai Óvoda, a pécsi Mezőszél úti Óvoda, a kozármislenyi Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde, a gyódi óvoda, a pellérdi óvoda és a görcsönyi óvoda), vont be a pályázatba.

Az intézményekben 3 főállású szociális segítő kezdte meg a munkáját. Működésük során egyéni, csoportos és közösségi tevékenységet látnak el a köznevelési intézmények telephelyein, igazodva az iskolák és óvodák szükségleteihez, igényeihez.

Célunk ezekben az intézményekben az volt, hogy segítsük az intézményekbe járó gyermekek beilleszkedését, enyhítsük a tanulási nehézségeiket megoldást keressünk a családi problémáikra, vagy személyes konfliktusaikra. Célunk továbbá, hogy támogassuk a családokat és a köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok munkáját. Tevékenyégünk során elsősorban a prevencióra és a korrekcióra törekedtünk.

A 2018/2019-es tanév során is számos csoportfoglalkozást bonyolítottunk le. Pl.: Mesecsoport és Népi zenés játszóház az óvodákban, készségfejlesztő és közösségfejlesztő csoportfoglalkozások az iskolákban, pályaorientációs egyéni és csoportos tanácsadás. Igyekeztünk az óvodák és iskolák közösségi programjaik a szervezésben és lebonyolításban részt vállalni.

A III. mérföldkőben folytattuk az I. és II. mérföldkőben megkezdett munkánkat. Az egyéni tanácsadás mellett tovább dolgoztunk csoportos és közösségi programokban a gyermekekkel és családjaikkal, valamint a pedagógusokkal egyaránt. Voltak nagyobb rendezvényeink, mint a Kerekasztalmegbeszélések. A 2018. szeptemberi rendezvényünket 3 naposra bővítettük, melyet egyfajta továbbképzésként tartottunk meg. A Baranya megyében dolgozó valamennyi óvodai és iskolai szociális segítőnek megajánlottuk, hogy megosztjuk velük az eddigi tapasztalatainkat és a már kipróbált jó gyakorlatokat.

További élménykirándulásokat szerveztünk rászoruló gyermekek számára. Kirándulást szerveztük az ősz folyamán a Bükkösdi Ökoparkba (40 elsősorban alsó-tagozatos gyermekkel), elvittünk 20 fiatalt a Tatai várba, valamint a győri állatkertbe, 40 hátrányos helyzetű gyermekkel pedig Keszthelyre utaztunk a Festetics kastély és a Balaton megtekintésére. Valamennyi kirándulás fő témája a kulturális program mellett a környezet- és az állatvédelem volt. A gyermekek ezeken a programokon olyan tudással és élményekkel gazdagodtak, melyet otthoni környezetben helyzetüknél fogva nem kaphattak meg.

Munkatársaink az idő előrehaladtával egyre több megkeresést kaptak közösségfejlesztő- és képességfejlesztő csoportfoglalkozásra. Számos megkeresés az érzelmi intelligencia fejlesztésre és a bullying prevencióval kapcsolatos tevékenységre fókuszált.

10-10 gyermeket vittünk a Pécsi Nemzeti Színház 4 előadására. Olyan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű gyermekek között válogatunk, akik más módon ritkán részesülnének színházi előadás látogatásában.

Karácsony előtt csaknem 100 diák vehetett részt ingyen az Uránia Mozi Aprólábak című film vetítésén.

A 2018. nyara és az ősz folyamán több tábor szervezésében és lebonyolításában részt vett az ANK iskolai szociális segítője.

A Gyermekjogi projekthónap keretében érzékenyítő előadásokkal, csoportfoglalkozásokkal és a pedagógusok, valamint szociális szakemberek számára szakmai nappal szolgáltunk. A Szakmai napot a pécsi Tudásközpontban tartottuk meg 2018. decemberében. Olyan előadókat hívtunk meg, akik a gyermekjogi témákban, a cyber-bullying és a gyermekekkel történő szakértések témájában gyakorlottak.

  1. február 20-án tartottuk a pécsi Tudásközpontban a Projektzáró Konferenciánkat. A konferencián azon felül, hogy beszámoltunk a számszerűsíthető eredményeinkről, bemutattuk azokat a jó gyakorlatokat, melyeket az elmúlt 18 hónapban kipróbálhattunk és beváltak az óvodákban és iskolákban végzett tevékenységünk közben. A konferencia iránt nagyon nagy volt az érdeklődő. 101 fő vett részt rajt: pedagógusok, szociális segítők, a rendőrség, védőnők képviselői.

Az óvodai és iskolai szociális segítés pályázat 18 hónapja alatt nagyon sok tapasztalattal, gyakorlattal gyarapodott tudásunk. Segítséget jelentett az országos bevezetéshez az ez idő alatt megtanult gyakorlat. Ezt a tudást próbáltuk azoknak a kollégáknak átadni, akik újonnan csatlakoztak a feladatellátáshoz. Valljuk, hogy a pályázatnak ez is feladata volt.

A pályázati támogatás lehetővé tette, hogy olyan programokat szervezzünk hátrányos helyzetű gyermekeknek, amelyeket más forrás hiányában nem tudtunk volna megvalósítani. Ezek a gyermekek olyan élményekkel gazdagodtak, amiket otthoni körülmények között nem kaphattak volna meg.

Az elvárt indikátorokat messze túlteljesítettük. Iskolák tekintetében az egyéni tevékenységet a vállat indikátorszámhoz képest 217%-ban, a csoportos tevékenységet 325%-ban, míg a közösségi tevékenységet 227%-ban teljesítettük.

Az óvodák tekintetében a vállat indikátorszámokhoz képest az egyéni tevékenységet 157%-ban, a csoportos tevékenységet 174%-ban, míg a közösségi tevékenységet 239%-ban teljesítettük.

Az iskolák tekintetében 1.703 fő indikátorszám helyett (iskolai egyéni+csoportos+közösségi tevékenység) 4.765 főt sikerült teljesíteni.

A tevékenységi kör tekintetében az óvodai és iskolai szociális segítők munkájuk nagy részében „Prevenciós csoportfoglalkozást” (3.327) tartottak. A „Szabadidős programok szervezése” (1.790) tette ki utána a legtöbb időt, majd a harmadik fő tevékenységként az „Óvodai, iskolai és kollégiumi csoportban jelentkező problémák kezelése” (1.148) jelent meg. Tanácsadást 482 esetben, konzultációt 459 esetben, információnyújtás pedig 420 esetben biztosítottak.

Köszönjük azoknak a köznevelési intézményeknek az együttműködést, akik nyitottak voltak az új szolgáltatás igénybevételére, annak befogadására és kellő nyitottságot és lehetőséget kaptunk tőlük arra, hogy kipróbáljuk az általunk elképzelt szakmai tervet.

—————————————————————————————————————————

Tájékoztatás az EFOP 3.2.9-16-2016 az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése pályázatunk alakulásáról

Az Esztergár Lajos Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ az EFOP 3.2.9-16-2016 az Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése című pályázat keretében 2017. szeptember 01-én megkezdte szociális segítő munkáját 11 bevont köznevelési intézménnyel. Intézményünk 5 iskolát (a pécsi ANK, a Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskolát, a Pellérdi Általános Iskolát és tagintézményeit: a Görcsönyi Általános Iskolát és a Gyódi Általános Iskolát) és 6 óvodát (a pécsi Apáczai Óvoda, a pécsi Mezőszél úti Óvoda, a kozármislenyi Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde, a gyódi óvoda, a pellérdi óvoda és a görcsönyi óvoda), vont be a pályázatba.

Az intézményekben 3 főállású szociális segítő kezdte meg a munkáját. Működésük során egyéni, csoportos és közösségi tevékenységet látnak el a köznevelési intézmények telephelyein, igazodva az iskolák és óvodák szükségleteihez, igényeihez.

Célunk ezekben az intézményekben az volt, hogy segítsük az intézményekbe járó gyermekek beilleszkedését, enyhítsük a tanulási nehézségeiket megoldást keressünk a családi problémáikra, vagy személyes konfliktusaikra. Célunk továbbá, hogy támogassuk a családokat és a köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok munkáját. Tevékenyégünk során elsősorban a prevencióra és a korrekcióra törekedtünk.

A 2018/2019-es tanév során is számos csoportfoglalkozást bonyolítottunk le. Pl.: Mesecsoport és Népi zenés játszóház az óvodákban, készségfejlesztő és közösségfejlesztő csoportfoglalkozások az iskolákban, pályaorientációs egyéni és csoportos tanácsadás. Igyekeztünk az óvodák és iskolák közösségi programjaik a szervezésben és lebonyolításban részt vállalni.

A III. mérföldkőben folytattuk az I. és II. mérföldkőben megkezdett munkánkat. Az egyéni tanácsadás mellett tovább dolgoztunk csoportos és közösségi programokban a gyermekekkel és családjaikkal, valamint a pedagógusokkal egyaránt. Voltak nagyobb rendezvényeink, mint a Kerekasztalmegbeszélések. A 2018. szeptemberi rendezvényünket 3 naposra bővítettük, melyet egyfajta továbbképzésként tartottunk meg. A Baranya megyében dolgozó valamennyi óvodai és iskolai szociális segítőnek megajánlottuk, hogy megosztjuk velük az eddigi tapasztalatainkat és a már kipróbált jó gyakorlatokat.

További élménykirándulásokat szerveztünk rászoruló gyermekek számára. Kirándulást szerveztük az ősz folyamán a Bükkösdi Ökoparkba (40 elsősorban alsó-tagozatos gyermekkel), elvittünk 20 fiatalt a Tatai várba, valamint a győri állatkertbe, 40 hátrányos helyzetű gyermekkel pedig Keszthelyre utaztunk a Festetics kastély és a Balaton megtekintésére. Valamennyi kirándulás fő témája a kulturális program mellett a környezet- és az állatvédelem volt. A gyermekek ezeken a programokon olyan tudással és élményekkel gazdagodtak, melyet otthoni környezetben helyzetüknél fogva nem kaphattak meg.

Ősszel Budapestre vittünk kirándulni 40 hátrányos helyzetű, és/vagy magatartászavaros, ahol a gyermekek megismerkedhettek Budapest történelmi budai városrészével, illetve bejutottunk a Parlament épületébe is. Zárásként a Csodák Palotájába vittük a gyermekeket.

Tavasszal szintén 40 gyermeket vittünk a Velencei-tóhoz egy biciklitúrára. A nap zárásaként soft-csúzli és buborékfoci is belefért a programba.

Támogatásunkkal részt vehettek gyermekek az ANK szervezésében lebonyolított őszi Orfűi tábor és a tavaszi Jurta tábor programján, valamint 20 gyermek számára szerveztünk nyári napközis tábort „Nyárindító barangolások Pécsen” címen.

Pályázatunk során azt vállaltuk, hogy 2270 gyermeket vonunk be a pályázati időszak 18 hónapja alatt (2017. 09. 01-2019. 02. 28-ig). A II. mérföldkő végéig (2018. 06. 30-ig) az óvodákban 735 gyermeket, az iskolákban pedig 3002 gyermeket vontunk be valamely egyéni, csoportos, vagy közösségi tevékenységünkbe. Azaz pályázatunk 10 hónapja alatt 3737 gyermek számára volt nyújtottunk segítséget, támogatást, vagy programot.

„Mocorgó” Mozgásprogram az óvodákban

Az Esztergár Lajos Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ az EFOP 3.2.9-16-2016 az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése című pályázat keretében „Mocorgó” Mozgásprogramot indított a pályázatba bevont óvodákban. A programot Brunn-Nagy Barbara gyógytornász vezette. A program célja, hogy a gyermekek mozgásfejlődésének és mozgásszervi megbetegedések – mint a lúdtalp, hanyag tartás, gerincferdülés – figyelembevételével, megelőzési módszereket és gyakorlatokat mutassunk be a gyermekeknek és a pedagógusoknak egyaránt. A program első részében (a pályázatunk I. mérföldkövében) a gyógytornász bemutatta a gyermekek közreműködésével az óvónőknek és az óvodai védőnőknek a mozgássorozatot. A tornasort tartalmazó plakátot és leírást is megkapták a további óvodai csoportban történő gyakorláshoz. A program második részében (a II. mérföldköben) a szakmai célkitűzés az első fázisban bemutatott tornaprogram további gyakorlása, teljes elsajátítása volt. Minden intézményben a programon részt vevő gyermekek könnyen, gyorsan megtanulták a feladatokat.

Mesecsoport az óvodákban

Az Esztergár Lajos Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ az EFOP 3.2.9-16-2016 az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése című pályázat keretében mesecsoportot indított a pályázatba bevont óvodákban. A csoportos tevékenyéget Brunn-Nagy Barbara pszichológus és Krémer Barbara szociális segítő párban vezeti. Kozármislenyben a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsődében Sólyom Brigitta tart rendszeresen mesecsoportokat. Ez utóbbi intézményben sajátos nevelési igényű gyermekek vesznek részt a programon.

A mesecsoport célja, hogy segítsen megtanítani a gyermekek számára a belső képek kialakítását, továbbá fejleszti a képzeletet, fantáziát, a kreativitást és a verbális kifejezőkészséget a mese és a mese szereplőinek, a helyszínek leírásán keresztül. Ennek megfelelően a csoportok alkalmával a bemutatkozó, ismerkedő kört követően egy mesét olvas fel a gyermekeknek a szociális segítő, ezt követően pedig rajz készítésének segítségével dolgozták fel a gyermekek a hallottakat.

Ez a típusú szakmai tevékenység mind az óvodapedagógusok, mind a szülők és a gyermekek által kedvelt és népszerű tevékenységi formává vált az óvodákban.

 

 

 

Velencei tavi élménykirándulás

Az Esztergár Lajos Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ az EFOP 3.2.9-16-2016 az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése című pályázat keretében 2018. április 27-én élménykirándulást szervezett a Velencei-tóhoz. A bevont intézményekből 40 gyermeket vittünk el a programra, mely során egy egész napos, változatos programokkal tarkított kiránduláson vehettek részt a gyermekek. A csoport busszal utazott.

Program:

9.00 – Kerékpárok átvétele az agárdi bázison

9.15 – Indulás a Sarvajc körösztje melletti tóhoz

9.35 – Rövid pihenő a kilátónál

9.45 – Kerékpározás a Császár-víz befolyó csatornához

10.00 – Kerékpározás Pákozdra

10.15 – Rövid pihenő az ivókút melletti kerékpáros pihenőnél

10.25 – Kerékpározás a Pákozdi Katonai Emlékparkhoz

10.50 – Múlt fürkész turisztikai kvízjáték a Pákozdi Katonai Emlékparkban

11.30 – Kerékpározás a Velencei-tó kapujához

12.00 – Séta a velencei plázson

12.10 – Kerékpározás a gárdonyi régi Yacht kikötőhöz

12.25 – Kerékpározás Agárdra

12.50 – Kerékpárok leadása az agárdi bázison

13.30 – Soft-csúzlis kalandjáték 1,5 órában

15.30 – Buborékfoci 1 órában

17.00 – Indulás vissza Pécsre

 

A kirándulás során a gyermekekkel biciklivel körbekirándultuk a Velencei-tavat, amely 27 km-es távot jelentett. A túrát túravezető segítségével valósítottuk meg, aki kellő helyismerettel rendelkezett és lebonyolította a gyermekek számára a különböző foglalkozásokat, melyekbe az óvodai iskolai szociális segítők és a bevont segítők is aktívan bekapcsolódtak.

A rendezvény célja, hogy a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekeket minél több élményben részesítsük, hiszen ezek a gyermekek sok esetben olyan háttérrel rendelkeznek, amely nem teszi számukra lehetővé, hogy ilyen programokon, élményekben részesüljenek. Ennek megfelelően olyan tanulókat választottunk a kirándulásra, akik hátrányos helyzetűek, sajátos nevelési igényűek, beilleszkedési, tanulási vagy magatartászavarral küzdenek.

Az ilyen jellegű közösségi élmények pozitív hatással vannak tanulók motiváltságára, pszichés állapotára.

A 40 tanuló útiköltségét, a kirándulás napjára elegendő hideg élelmiszercsomagját, valamint a programokban való részvételi költségét az EFOP 3.2.9-16-2016 az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységfejlesztése pályázat keretében 100%-ban támogatni tudtuk.

A program lebonyolításához az óvodai és iskolai szociális segítőkhöz két fő segítő szakember csatlakozott még: Karcagi Balázs és dr. Szabóné Szalay Csilla.

 

Budapesti élménykirándulás

Az Esztergár Lajos Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ az EFOP 3.2.9-16-2016 az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése című pályázat keretében budapesti élménykirándulást szervezett és bonyolított le, 2017. október 30-án 40 (20 fő ANK-ból, 10 fő Pellérdből és Görcsönyből, és 10 fő Kozármislenyből) gyermek számára. Olyan tanulókat választottunk a kirándulásra, akik hátrányos helyzetűek, sajátos nevelési igényűek, beilleszkedési, tanulási vagy magatartászavarral küzdenek.

A programot az őszi szünetben valósítottuk meg. A gyermekek tanszüneti idejének hasznos eltöltése mellett a szülőknek kívántunk segítséget nyújtani a gyermekeik biztonságos felügyeletének megoldásával.

A gyermekeket busszal vittük Budapestig. A délelőtti órákban a Citadellától gyalog mentünk a Budai várhoz, majd gyalogosan átsétáltunk a Széchenyi Lánchídon az Országház épületéig. A gyalogtúra során – mely kb. 4 km volt – a főbb nevezetességekről, azok történelmi vonatkozásairól kaptak a gyermekek információkat. Az Országházban parlamenti látogatáson vettünk részt, mely során az idegenvezetőtől és Pécs város országgyűlési képviselőjétől – Csizi Pétertől hallhattak a gyermekek érdekes információkat az Országház épületéről és az ott folyó munkáról. Ezt követően a Csodák Palotájába látogattunk el, ahol tartalmas programban részesültek a gyermekek. A Csodák Palotájától indultunk haza, Pécsre. Az élménykiránduláson a gyermekek hideg élelmiszercsomagot, meglepetésként hazafelé süteményt kaptak. A 40 gyermeket elkísérte a 3 fő óvodai-iskolai szociális segítő, a projekt szakmai vezetője, Nagy István (az ECSGYK igazgatója), valamint 2 fő segítő munkatárs (dr. Szabóné Szalay Csilla, Karcagi Balázs).

 

 

„Nyárindító Barangolások Pécsen” napközis tábor

Az Esztergár Lajos Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ az EFOP 3.2.9-16-2016 az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése című pályázat keretében a II. mérföldkő során (2018.06.25-29-ig) napközis tábort szervezett a bevont intézményekben tanuló gyermekek részére. A gyermekek számára nemcsak élményekkel teli, színes programot kínáltunk 5 napon keresztül, hanem ez idő alatt nagy segítséget nyújtottunk azoknak a szülőknek, akik dolgoznak és gyermekük felügyeletét nehezen tudják megoldani a nyári szünet ideje alatt. A tábor célja a gyermekek szabadidejének hasznos eltöltésén túl, a dolgozó szülők tehermentesítése is egyben.

A nyári szünet második hetében 20 fő (18 fő ANK-ból, 2 fő a Pellérdi Általános Iskolából) hátrányos helyeztű vagy rászoruló gyermeknek szerveztünk napközis tábort. A hét öt napján különböző programmal készültünk a gyermekek számára.

 

  1. nap: a Pécsi Állatkert

Az első nap a csapat a Pécsi Állatkertbe kirándult. Többen most jártak itt először. Az állatkert idegenvezetője várta a csapatot. A gyermekek etethették a makikat, és a lámákat. Belátogattak a baromfi udvarba és a kecskékhez. Láttak vizilovakat, megnézték a fóka showt. Meghallgatták Nyikolaj, a mendve történentét. Az idegenvezetőnek  minden állatról volt egy érdekes története, ami nagyon megragadta a gyerekeket.

A séta végén mindenki kapott egy jégkrémet. Amikor visszaértünk intézményünkbe még társasjátékokat játszottak a gyermekek, amíg a szülők megérkeztek értük. A gyerekek nagyon jól összekovácsolódtak már az első napon, amit jelzett az is, hogy nehezen mentek haza.

Az EFOP 3.2.9-16-2016-00034-es pályázat jóvoltából finanszírozni tudtuk a gyermekek buszköltségét, az állatkertben a belépőjük és az idegenvezetés árát, valamint a jégkrém árát.

 

  1. nap: Zsolnay-negyed
  2. június 26-án a napközis tábor résztvevői a Zsolnay-negyedbe látogattak, ahol három programon vettek részt. Meghallgattak egy planetáriumi előadást, részt vettek egy interaktív varázsórán, valamint csokoládét készítettek.

 

A Planetáriumi előadás (45 perces élőszavas előadás csillagászati témakörben)

A planetárium az „égbolt színháza”, melyet egy kupolafelületre (félgömbre) a csillagos ég valósághoz megtévesztően hasonló látványát vetítenek. A planetárium célja a csillagászati-, az űrkutatási és a tudományos ismeretszerzés, a legkisebbeknek is szórakoztató formában.

Az általunk meghallgatott előadás címe: Helyünk a világegyetemben (előadó: Dr. Nagyváradi László). Közelebbről megismerkedhettünk a csillagokkal, a csillagképekkel. Ismereteket szerezhettünk a Földről, a Naprendszer égitesteiről, valamint a Tejútrendszerről. Végezetül egy filmet tekinthettünk meg, amely bemutatta Gagarin utazását, a Holdra szállást, ezenkívül láthattuk a Nemzetközi Űrállomás fedélzetét és az ott készült panorámafelvételeket. Az előadás végeztével a gyerekek kérdéseket tehettek fel az előadónak, aki készségesen, a gyerekek nyelvezetének megfelelően válaszolt.

 

Varázsóra (45 perces bemutató fizikai kísérletekkel)

A varázsóra valójában egy rendhagyó fizikaóra. Az embert körülvevő világ jelenségire ad magyarázatot.

A gyermekek által megnézett előadás címe: Megrázó kísérletek, amelyet Szász János Péter fizikus tartott. Vidám és hajmeresztő kísérleteknek lehettek részesei. Megtanulhatták azt a rendhagyó fizika órán, hogy hogyan terjed a hang, hogyan tudnak elektromos mezőket létrehozni. De megtudták a gyerekek azt is, hogy mitől magas, vagy mély a hang. A gyerekek segítettek a kísérletekben, mindenki szívesen vett részt a játékos órán.

 

Csokikészítés (20 perces program)

A Zsolnay-negyedben található Csoko-Láda Csokiboltban a gyerekek folyékony csokoládéból készíthettek maguknak édességet. A kiöntött csokoládé táblát saját ízlésüknek megfelelően díszíthették cukorkával, vagy éppen gabonagolyóval. Emellett lehetőségük nyílt arra is, hogy megkóstolják a kakaóbabot, vagy éppen a folyékony csokoládét. 20 perc alatt elkészültek a csokoládé táblák, ezután behelyezték őket a hűtűbe és egy óra múlva kész voltak arra, hogy a gyerekek hazavihessék őket. Amíg a csokoládék szilárdultak a hűtőben, addig a gyerekek a Zsolnay-negyed játszóterein élvezhették a napsütést és a kötetlen játékot.

Az EFOP 3.2.9-16-2016-00034-es pályázat jóvoltából finanszírozni tudtuk a gyermekek buszköltségét, a Zsolnay negyed programsorozatának (Planetáriumi előadás, Varázsóra és a csokikészítés) részvételi díját.

 

  1. nap Mecsek Extrém Park

2018.06.27-én 20 fő gyermekkel látogattunk el a pécsi Mecsextrém Parkba, ahol a gyermekek számos izgalmas és érdekes játékot próbálhattak ki. Köztük az erdei bobot, alpesi kötélpályát, tiroli csúszópályát, junior csúszópályát, mászófalat, X-Jumpot, rodeó bikát, 3D karikát, lószimulátort, petanque pályát, ugráló dombot, fenyves labirintust, beltéri játszóházat. Összességében elmondható, hogy a gyermekek egy jó hangulatú, eseménydús napi programon vehettek részt, melyet a visszajelzések alapján szívesen igénybe vennének a jövőben is, ha erre lehetőség nyílik. A programot 3 fő óvodai és iskolai szociális segítő, valamint 3 fő bevont segítő bonyolította le, biztosította a gyermekek felügyeletét. A program részeként a gyermekek a nagy melegben elfogyaszthattak egy-egy jégkrémet is a nap során.

Az EFOP 3.2.9-16-2016-00034-es pályázat jóvoltából finanszírozni tudtuk a gyermekek buszköltségét, a Mecsextrém Park belépőjegyének árát és a jégrém költségét.

 

  1. nap Kirándulás a Tettyére

Negyedik napon a Tettyére ment a táborozó csapat. Először a Pintér-kertet látogatták meg a gyerekekek, ahol egy szakvezető kalauzolásával tekinthették meg a látnivalókat. A kert védett terület, számtalan védett és fokoztottan védett növényfajjal. A kertben madáretetőket, madáritatókat, fészkelő helyeket, sőt még denevér lakot is kialakítottak. Ezt követően a Mésztufa Barlangba mentek a túrázók. A barlangban interkaktív kiállítást, Tettye történeti kisfilmet, és berendezett barlanglakást is láthattak a gyermekek. A nap végén „kosárra dobó” és „kapura rúgó” versenyt rendeztek a szociális segítők a közeli parkban. Mindenki kapott jutalom cukorkát (ki a részvételért, ki a szurkolásért). A gyermekek nehezen indultak vissza aznap a kiindulási pontra, a Központ épületébe.

Az EFOP 3.2.9-16-2016-00034-es pályázat jóvoltából finanszírozni tudtuk a gyermekek buszköltségét, a jutalom cukorkát, valamint a szabadtéri játékok beszerzését, melyet ehhez és még sok másik programhoz felhasználunk.

 

  1. nap: Kirándulás a TV-toronyhoz

A program 20 fő gyermek részvételével, 2018.06.29-én került megrendezésre, melynek során a közös játékot követően helyi tömegközlekedéssel érkezett meg a Tv-toronyhoz a csapat. A gyermekek megtekinthették a Tv-toronyból nyíló panorámát, majd egy fagylaltkehely elfogyasztását követően Mecseki kirándulás következett. Ennek során a gyermekek megismerkedhettek a helyi flóra növényeivel és lehetőség nyílt egy rövid pihenőre a Mandulás játszótéren. A gyermekek gyalogosan érkeztek meg a pécsi belvárosba, ahol helyi tömegközlekedéssel utaztak vissza intézményünk központi épületébe.

Az EFOP 3.2.9-16-2016-00034-es pályázat jóvoltából finanszírozni tudtuk a gyermekek buszköltségét, valamint a TV-torony belépőjegyének árát és a jégrém költségét.

 

Népi zenés Játszóház az óvodákban

Az Esztergár Lajos Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ az EFOP 3.2.9-16-2016 az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése című pályázat keretében a pályázatba bevont intézmények óvodás gyermekei számára szervezett népzenével kísért mozgásos, táncos, csoportos szabadidős foglalkozást. A népi zenés gyermek játszóház célja, hogy megismertesse a gyermekeket a magyar népzenével, a népi kultúrával. Továbbá kiemelt célja volt a foglalkozásoknak, hogy népszerűsítse a népdaléneklést, felhívja a figyelmet a néphagyományok ápolásának fontosságára. A foglalkozást Dénes Anett és együttese tartotta hegedű és nagybőgő hangszer kíséretével.

2018.04.25-én a kozármislenyi Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde két óvodás csoportjából összesen 51 gyermek vehetett részt ezen a csoportos tevékenységen.

  1. 04. 26-án a Mezőszél Óvodában is két csoport óvodásai – összesen 43 gyermek – vehetett részt a programon.

A foglalkozások nagyon jó hangulatban teltek, a gyerekek szívesen vettek részt a különböző játékokban. Énekeltek, mondókáztak és táncoltak az élő zenével kísért népi ritmusokra. Az óvodapedagógusoktól is pozitív visszajelzéseket kaptunk a játszóházzal kapcsolatban. Ősszel a többi bevont óvodánkban is megvalósítjuk a programot.

 

Kapcsolat Nap – Kapcsolat vetélkedő

Az Esztergár Lajos Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ az EFOP 3.2.9-16-2016 az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése című pályázat keretében 2018.02.28-án egy játékos, humoros vetélkedőre hívtuk a pályázatunkban részt vevő általános iskolák egy-egy csapatát. Az 5 iskola (a Görcsönyi Általános Iskola, a Pellérdi Általános Iskola, a Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola, a Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola 1-es és 2-es számú Általános Iskola) 5-5 tanulót delegált a vetélkedőre. A gyerekek élvezték játékos ugyanakkor kihívást is jelentő feladatokat. A rendezvényt intézményünk igazgatója – Nagy István – nyitotta meg, aki a zsűri elnöke is volt egyben. A játékokat a kapcsolatok témakör köré építettük fel: volt activity, történetírás megadott szavakból, plakátkészítés, zenefelismerés.

A vetélkedő végén a zsűri összegezte a pontokat és végeredményt hirdetett. Az eredménynek megfelelően a zsűri elnöke által átadásra kerültek az oklevelek, az emléklapok és a jutalmak. A vetélkedőn minden csapat kapott kisebb tárgyi nyereményeket. Harmadik helyezést ért el a Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola csapata, második lett a Pécsi ANK 2. sz. Általános Iskolája. Első helyen a Görcsönyi Általános Iskola tanulóiból álló csapat végzett. A nyereményük az volt, hogy a csapat tagjai eljöhettek az áprilisi Velencei-tavi élménykirándulásunkra.

—————————————————————————————————————————

2016. nyarán jelent meg a pályázati lehetőség a Család- és Gyermekjóléti Központok számára, hogy az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztését elkezdhessék a pályázatban együttműködő köznevelési intézményekben.

A Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 2017. szeptember 1-vel kezdte meg az EFOP-3.2.9-16-2016 az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése című pályázat keretében a munkát 11 bevont köznevelési intézményben (Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola, Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola, Pellérdi Általános Iskola és Tagintézményei, Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde, Apáczai Óvoda, Nyugati Városrészi Óvoda Mezőszél utcai Központi Intézménye, Pellérdi Általános Művelődési Központ és Konyha (Pellérdi Óvoda), Görcsönyi Óvoda és Mini Bölcsőde (Görcsönyi Óvoda), Gyód-Keszüi Művelődési Központ (Gyódi Óvoda)).

A pályázat 18 hónapig tartott, 2019. február végén zártuk. A pályázat célja az volt, hogy a 2018. szeptember 1-vel kötelezően bevezetésre kerülő új szolgáltatás alapjait, szolgáltatási palettáját és módszertanát kialakítsuk, kipróbálhassuk. Az ország különböző területén 53 Család- és Gyermekjóléti Központ próbálhatta ki az új tevékenység bevezetéséhez szükséges szakmai-, szervezeti- és együttműködési terveit.

A pályázat indulásától kezdve az Emberi Erőforrások Minisztériumának referensével és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szakembereivel folyamatos volt a kapcsolat és a szakmai egyeztetés. Közösen dolgoztuk ki a szolgáltatás bevezetését segítő szakmai ajánlást és jelenleg is részt veszünk a szakmai irányelv/módszertani útmutató alaptéziseinek megalkotásában.

2019. szeptember 1-vel a jogszabályi környezet módosításával valamennyi Központ megkezdhette a szociális segítői tevékenységét az óvodákban, iskolákban és a kollégiumokban.

A köznevelési intézményekben a célcsoportunk maguk a gyermekek, a szüleik/családjaik és a pedagógusok. Egyéni, csoportos és közösségi tevékenységi formában látjuk el a feladatunkat.

Cél, hogy a gyermekek veszélyeztetettsége minél korábbi stádiumban kiszűrésre kerüljön és a gyermekvédelmi rendszer gyorsabban tudjon reagálni a probléma megszűntetése érdekében. Az elsődleges prevención túl a korrekciós tevékenységre is hangsúlyt fektetünk. A pedagógusok munkájának a szociális munka eszközeivel történő támogatásán túl a szociális és gyermekvédelmi kérdésekre, problémákra való érzékenyítésükre is hangsúlyt kell fektetnünk.

Munkánk során segítjük a gyermek-pedagógus, szülő-pedagógus kommunikációját, szükség esetén delegáljuk a gyermeket és családját a megfelelő szolgáltatásba, információt nyújtunk az elérhető programokról, szolgáltatásokról, szociális támogatásokról. Közösségépítő, közösségfejlesztő, érzékenyítő és készségfejlesztő csoportfoglalkozásokon túl igyekszünk reagálni minden olyan szükségletre, melyet a köznevelési intézmény jelez számunkra. Segítjük az észlelő- és a jelzőrendszer hatékony működését.

Az Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Pécsen és a Pécsi Kistérségi Agglomerációs Társulás településein látja el a feladatait. Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység tekintetében ez azt jelenti, hogy 172 köznevelési intézményben 30 fő szociális segítővel kell ellátnunk a feladatunkat. 1000 gyermekenként kell 1 fő szociális segítőt biztosítanunk az intézményekbe. Ez azt jelenti, hogy van olyan szociális segítő, aki 5-6 intézménybe végzi munkáját, de általánosságban elmondható, hogy – főleg a pécsi intézmények tekintetében – 2-3 intézményenként jut egy szociális segítő.

A személyes és rendszeres jelenlét a köznevelési intézményekben nagyon fontos. Új szolgáltatás bevezetése soha nem egyszerű feladat. Ebben az esetben pedig különösen nehéz, hiszen két olyan terület együttműködését kell a szociális segítőnek összehangolnia, mely külön jogszabályok mentén, saját önálló szakmai nyelvezettel és egymástól eltérő módszertannal rendelkezik. Ki kell alakítani a közös gondolkodást és a közös tevékenységi elemek platformját, a kompetenciahatárok elfogadásával és betartásával. Nagyon fontos, hogy a szociális ágazat és a közoktatás szakemberei megismerjék egymás munkáját, elfogadják egymás kompetenciáit és megtanuljanak együtt dolgozni, gondolkodni.  Azt tapasztaljuk, hogy van olyan intézmény, ahol ez nagyon gyorsan megy, viszont van olyan oktatási-nevelési intézmény, ahol ez lassabb folyamat. Ez sok mindentől függ: például a köznevelési intézmény vezetőjének érzékenységégétől, a szociális szakember habitusától, a köznevelési intézmény problémakoncentrációjától.

Nagyon fontos, hogy a szociális segítők megfelelően legyenek felkészítve a feladatra. Nagyon széles spektrumon kell mozognia az információ- és tudástáruk. Jól kell ismerniük a gyermekvédelmi rendszert, a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működését (ők is az észlelő- és jelzőrendszer tagjai) és nem utolsó sorban az „Anyaintézményük” – a Család- és Gyermekjóléti Központ – felépítését, szolgáltatásait és hitvallását. Éppen ezért az Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központnál dolgozó óvodai- és iskolai szociális segítők 1-3 hónapig a Szolgálat és a Központ családsegítő, majd esetmenedzser munkatársa mellett töltenek el gyakorlati időt. Cél, hogy az intézményünk valamennyi tevékenységi körét, feladatát, eljárásrendjét megismerjék. Ezt követően pár napot már gyakorlattal rendelkező óvodai és iskolai szociális segítő mellett töltenek el a munkatársak, hogy ízelítőt kapjanak a szolgálattás gyakorlati elemeiből. Jelenleg 25 fő óvodai és iskolai szociális segítő tevékenykedik az ellátási körzetünkben.

Távolabbi célunk, hogy a köznevelési intézményekben – ahol a gyermekek idejük legnagyobb részét töltik – teljeskörű, komplex segítséget, fejlesztés, oktatást kapjanak. Megfelelő támogatással fejlődjön a szociális képességük, a szocializációs hiányosságaik pótlásra kerüljenek, a kommunikációs kompetenciáik javuljanak. Olyan problémamegoldási alternatívákat sajátítsanak el a szakemberek segítségével, melyet később az élet minden területén tudnak majd hasznosítani.

Az óvodai és iskolai szociális segítő összekötő híd a köznevelési intézmény és a Család- és Gyermekjóléti központ között.

A 2019. június 18-19-én megrendezésre kerülő „A jövő nemzedékének segítői” – az óvodai és iskolai szociális segítők mindennapjai a gyakorlatban című konferencia azért jött létre, mert az új szolgáltatás rengeteg új kihívást teremtett a szociális szakmában.

A tevékenységbe belépő szociális szakemberek kevés támpontot kaptak a munkájuk végzéséhez, a szolgáltatási paletta kialakításához. Kevés jó gyakorlat jelent meg eddig a köztudatban. Ezen szerettünk volna változtatni. Teret akartunk biztosítani olyan szakmai programhoz, ahol nemcsak mi mutatjuk be a területen végzett szakmai munkánkat, az általunk kipróbált és bevált jó gyakorlatokat, hanem az óvodai és iskolai szociális segítők tapasztalatcserét tudnak megvalósítani.

Az ország valamennyi területéről érkeztek szociális segítők. Részben olyan szakemberek, akik már dolgoznak óvodai és iskolai szociális segítőként, de sok olyan érdeklődő volt jelen a rendezvényen, aki nyitott az új módszerek befogadására, vagy esetleg a későbbiekben szeretné ezt a tevékenységet kipróbálni. Megtisztelő volt látni, hogy a résztvevők között volt a rendőrség, bíróság, vagy a védőnők, az óvodai és iskolai pszichológusok, pedagógusok képviselői is. A rendezvény természetesen nekik is szólt. A konferenciánkon mintegy 250 fő volt jelen.

Ahogy Nagy István, Igazgató kihangsúlyozta nagyon fontos a szakmafejlesztés szempontjából, hogy hasonló rendezvények jöjjenek létre a későbbiekben is. Ezért már most ígéretet tett arra, hogy a jövő évben is szervezünk egy hasonló konferenciát.

Minden vélemény számít!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Skip to content